Kurs Ekonomi,Företag,Juridik

Starta eget – från idé till verklighet (på lätt svenska) (AMK-2)

Kostnadsfri arbetsmarknadskurs (AMK-2) som främst riktar sig till dig som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid och vill stärka din kompetens för att öka dina möjligheter att få arbete.

Som egenföretagare är du ofta VD, säljare, marknadsförare samt producent av varor eller tjänster – samtidigt. Vad innebär det att vara sin egen arbetsgivare och hur kan arbetet planeras så att du kan arbeta med olika roller vid starten? Kursen genomförs på lätt svenska och ger dig bra förberedelse till att starta och driva företag i Sverige.

Kursen ger dig möjlighet att komma på en bra affärsidé, och genom att delta i gruppdiskussioner kan du även utveckla den så att du kan skapa en bra och långsiktig verksamhet. På denna kurs tar vi upp det viktigaste du behöver för att starta en verksamhet med utgångspunkt från dina egna idéer. 

Deltagarna för också en aktiv diskussion om hur företag kan drivas hållbart utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Kursens anpassas efter deltagarnas egna studietakt och intresse.

Några teman som behandlas är:

  • Företagande
  • Att bli företagare
  • Vad skulle du vilja göra i ditt företag?
  • Affärsidé
  • Kunder och konkurrenter
  • Marknad för din produkt eller tjänst
  • Företagets finansiering
  • Företagets namn och registrering
  • Företagets intressenter
  • Att driva ett företag

Ledare
Kursledaren Piret Sundberg arbetar som pedagog och utbildar inom bland annat inom trädgård, motiverande samtal, entreprenörskap och bokföring. Piret har erfarenhet av att arbeta med stödsamtal och med människor med funktionsnedsättningar. 

Anmälan
Kursen är kostnadsfri men du förbinder dig att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast dagen före kursstarten. Vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 300 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena, varav en av de första tre träffarna.

Du får endast anmäla dig till en arbetsmarknadskurs under 2021. Har du anmält dig till flera kommer de senare anmälningarna makuleras och du kallas till kursen du först anmält dig till.

Vem får delta?
Denna kurs riktar sig främst till dig som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid och vill stärka din kompetens för att öka dina möjligheter till arbete och som är mellan 20 och 64 år.

Övrigt
Vid frågor mejla studieprogrammet.stockholm@abf.se

Pris
0:- Ordinarie pris

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Anmäl Dig
Startdatum 18/10
Tidpunkt 09:00 - 12:15
Antal tillfällen 10
Arrangemangsnummer 485313
Plats ABF-huset (ej fastställd sal), ABF-huset
Translate this page