ABF Stockholms cirkeldeltagare inbjuds till att nominera till stipendiet ”Årets cirkelledare”.

Kriterier: För att kunna nomineras ska personen under minst det senaste året bidragit till folkbildningen i Stockholm som cirkelledare genom stort kunnande och engagemang. Personen ska genom särskilda pedagogiska insatser eller andra av deltagarna uppskattade bidrag, ha gjort avtryck inom sitt ämnesområde.

Sista dag att nominera är 15 mars 2021. Nomineringen skickas till studieprogrammet.stockholm@abf.se

Styrelsens sekreterare sammanställer inkomna nomineringar till studieombudsman, som presenterar de nominerade för VU. VU utser Årets cirkelledare. Prisutdelning sker på ABF Stockholms årsmöte i april 2021.