Så funkar det

Det här är ett kurspaket för intensiva studier i svenska och den snabbaste vägen till att lära sig svenska. Med oss tar du dig snabbt från introduktion av det svenska språket till en nivå som ger dig betyg och behörighet till studier på universitet. Dina resultat är vårt fokus och med hjälp av en individuell studieplan hjälper vi dig att nå dina mål.

När du är klar med en kurs börjar du direkt på nästa.

Din Klass
Du studerar tillsammans med elever som går samma delkurs som dig. Det kommer nya elever till din grupp högst var femte vecka. 

Studier i skolan och hemma
Förutom undervisning i klassrum kommer du att studera hemma på egen hand. Din lärare lägger ut uppgifterna du ska göra på lärplattformen Canvas. Det kan vara övningar i att tala, skriva texter eller att läsa böcker. 

Kopplingen till arbetsmarknaden och vidare studier
På din skola anordnas en Framtidsmässa. Dit kommer folk från högskolor, yrkeshögskolor och arbetsliv. Du får också besöka ett universitet eller en högskola i Stockholm och du bjuds in till workshops och föreläsningar. 

Steg för steg

Steg 1

Du börjar med att studera två kurser på SFI. Här får du lära dig grunderna i det svenska språket och förbereda dig inför kommande studier.

Väljer du att läsa SFI på dagtid går du i skolan varje vardag 9 – 12. Om du valt att bara läsa på kvällen har du lektion två kvällar i veckan, 17.30 – 20.30.

Steg 2

Efter SFI läser du en kurs på grund-läggande nivå – Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4. Kursen är 10 veckor lång.

Steg 3

På gymnasial nivå läser du tre kurser: Svenska som andra-språk 1, 2 och 3. Varje kurs finns på 5 eller 10 veckor. När du är klar med en kurs, börjar du direkt på nästa!

Intensiva studier med höga krav och stora möjligheter! I en fast grupp och med en tydlig kursplan och litteratur utvecklar du snabbt din svenska tillsammans med engagerade lärare. Skolans läge mitt i Stockholms City används som en pedagogisk resurs i undervisningen.

ABF Stockholm

Kontakt och ansökan

Kurspaketet gäller för dig som är folkbokförd i Stockholms stad (kommun). Är du intresserad av kurspaketet Intensiva studier i svenska kontaktar du Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad, där du gör din ansökan.

Har du frågor till ABF SFI & Komvux kan du ringa oss på
telefonnummer 08-453 41 00.