Så funkar det

Det här är ett kurspaket för intensiva studier i svenska och den snabbaste vägen till att lära sig svenska. Med oss tar du dig snabbt från introduktion av det svenska språket till en nivå som ger dig betyg och behörighet till studier på universitet. Dina resultat är vårt fokus och med hjälp av en individuell studieplan hjälper vi dig att nå dina mål.

När du är klar med en kurs börjar du direkt på nästa.

Din Klass
Du studerar tillsammans med elever som går samma delkurs som dig. Det kommer nya elever till din grupp högst var femte vecka. 

Studier i skolan och hemma
Förutom undervisning i klassrum kommer du att studera hemma på egen hand. Din lärare lägger ut uppgifterna du ska göra på lärplattformen Canvas. Det kan vara övningar i att tala, skriva texter eller att läsa böcker. 

Kopplingen till arbetsmarknaden och vidare studier
På din skola anordnas en Framtidsmässa. Dit kommer folk från högskolor, yrkeshögskolor och arbetsliv. Du får också besöka ett universitet eller en högskola i Stockholm och du bjuds in till workshops och föreläsningar. 

Steg för steg

Steg 1

Du börjar med att studera två kurser på SFI. Här får du lära dig grunderna i det svenska språket och förbereda dig inför kommande studier.

Väljer du att läsa SFI på dagtid går du i skolan varje vardag 9 – 12. Om du valt att bara läsa på kvällen har du lektion två kvällar i veckan, 17.30 – 20.30.

Steg 2

Efter SFI läser du en kurs på grund-läggande nivå – Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4. Kursen är 10 veckor lång.

Steg 3

På gymnasial nivå läser du tre kurser: Svenska som andra-språk 1, 2 och 3. Varje kurs finns på 5 eller 10 veckor. När du är klar med en kurs, börjar du direkt på nästa!

Intensiva studier med höga krav och stora möjligheter! I en fast grupp och med en tydlig kursplan och litteratur utvecklar du snabbt din svenska tillsammans med engagerade lärare. Skolans läge mitt i Stockholms City används som en pedagogisk resurs i undervisningen.

ABF Stockholm

Kontakt och ansökan

Kurspaketet gäller för dig som är folkbokförd i Stockholms stad (kommun). Är du intresserad av kurspaketet Intensiva studier i svenska kontaktar du Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad, där du gör din ansökan.

Har du frågor till ABF SFI & Komvux kan du ringa oss på
telefonnummer 08-453 41 00.


Intensive studies in Swedish – a quicker path to the Swedish language

This is a program package for intensive studies in Swedish and the quickest path to learning Swedish.

We will guide you through your journey from the introduction of the Swedish language to a level that makes you eligible for university studies. Our focus will be on your results and with the use of an individual study plan, we will help you achieve your goals. When you finish one course, you start the next one immediately.

Your group
You will be studying with students who take the same course as you. New students join the group every five weeks at most.

Studies in school and at home
In addition to classroom lessons, you will also be studying at home on your own. Your teacher will post assignments on the Canvas online learning platform. The assignments can range from exercises in speaking, writing texts or reading books.

Work and further studies
Future Fairs are organized at your school, where people from universities, colleges, Higher Vocational Education and professional industries come together. You also get to visit a university or college in Stockholm where you are invited to workshops and lectures.

Step by step

Step 1

You will start by studying two courses at SFI. Here you get to learn the basics of the Swedish language and prepare for future studies.

If you choose to study SFI during daytime, you will have class every weekday between 9-12. If you choose to only study during the evenings, you will have class twice a week between 17.30–20.30.

Step 2

After completing SFI, you will take a course at the lower secondary level (Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4). This course is for a period of 10 weeks.

Step 3

At the upper secondary level (Svenska som andraspråk 1, 2 and 3) , you will take three courses. Each course is offered as a 5-week or 10-week course. When you finish one, you start the next one immediately.

How to apply

If you are interested in this program, please contact the Adult Education Center (Vuxenutbildningscentrum) in the city of Stockholm. This program is only available to those who are registered in the city of Stockholm (municipality).

Contact

If you have any questions, you are welcome to call us: 08-453 41 00.