Lärplattformen Google Classroom

Alla elever som läser SFI hos ABF Stockholm erbjuds ett eget användarkonto i lärplattformen Google Classroom. Plattformen används i många kurser för kommunikation, för att dela material och planeringar och för att lämna in inlämningsuppgifter. Inloggningsuppgifterna meddelas av din lärare eller skickas ut till din e-postadress.

Hur loggar jag in i Google Classroom?

Loggar in i Google Classroom här! Använd de inloggningsuppgifter du fått av skolan.

Användarvillkor och personuppgiftshantering

I samband med att du börjar använda kontot förbinder du dig att följa de användarvillkor som finns tillgängliga i plattformen. Exempelvis förbinder du dig att inte överlåta uppgifterna till någon annan, att endast använda plattformen i skolsyfte och inte för privat kommunikation och du får inte heller lagra upphovsrättsskyddat material i plattformen. Hanteringen av personuppgifter inom ABF Stockholms vuxenutbildning kan du läsa mer om i dokumentet Information om hantering av personuppgifter inom vuxenutbildningen.