Anmäl intresse till socforum.stockholm@abf.se senast den 10 september! 

SocForum är en väletablerad institution som samlar tusentals engagerade besökare varje år. Nu bjuder vi in arrangörer att skapa programpunkter utifrån årets tema Rörelsen.

En arrangemangsavgift möjliggör att forumet kan leva över tid. Förutom att ta del av service i ABF-huset och dess föreläsningssalar ingår ni som arrangör i samtlig kommunikation och marknadsföring av forumet och särskilda insatser görs kopplat till ert specifika program. Med en mycket stor räckvidd, hög engagemangsnivå och medial synlighet når er programpunkt och verksamhet långt utanför husets fyra väggar. Kommunikationen av forumet kommer att vara en central del av genomförandet!

Avgiftsnivå

Arrangemang: 2000 kr.
Bokbord: 1000 kr/bord.
(Observera att undantag kan komma att göras efter särskild överenskommelse!)

Anmäl intresse till socforum.stockholm@abf.se senast den 10 september! 

ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län gör löpande bokningar och bedömningar.