För ärenden kring bokningar av seminarier,

bokbord och liknande: socforum.stockholm@abf.se.

 

Julia Björne, projektledare Socforum, julia.bjorne@abf.se.

 

 

 

 

Sophia Alhammar, pressfrågor, Kommunikatör, sophia.alhammar@abf.se.