Fristående tolkkurser

Efter att ha fått intyg på Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående cirklar och kurser. På dessa cirklar och kurser förkovrar vi oss i de olika ämnesområden man kommer i kontakt med som tolk. Vi arbetar med studiematerial som riktar sig till kontakttolkar. Ingen språkhandledning ingår i kurserna, deltagaren arbetar självständigt med terminologin och rollspelsövningar görs i grupp. Vid minst 80% närvaro så erhåller man ett intyg.

ABF Stockholm har tre kurser som täcker fyra tolkområden.
Dessa kurser ingår INTE i den Sammanhållna Grundutbildning till kontakttolk.

Att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: hösten 2019
Dag och tid: 

Studiematerial: Samhällskunskap för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs.

Anmäl dig här

Vill du få information när vi släpper nya kurser och utbildningar?

Fyll då i formuläret längst ner på denna sida