Introduktion till tolkyrket

Är du intresserad av att lära dig mer om arbetet som kontakttolk?
På denna kurs får du en introduktion till tolkyrket.

Kursen passar dig som vill lära dig mer innan du tar steget ut i tolkyrket.
Du kanske saknar behörighet för att söka till Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk eller så kanske ditt språk inte är aktuellt på utbildningen.

Vi ser gärna att du har läst eller har motsvarande kunskaper i svenska på gymnasienivå.

För att kunna läsa vidare på de fristående kurserna så krävs det att du har gått denna eller motsvarande.

Innehåll:

Introduktion till tolkyrket : vad innebär det att vara tolk, arbetsvillkor, tolkområden, tolkförmedlingar, utbildningar och kurser samt vilka kunskaper och färdigheter behövs för att kunna arbeta som tolk.

Tolkningsteknik: Lyssna, förstå, bearbeta och tolka, memoreringsövningar, tolkningsprocessen, tolknings metoder, tolkens verktyg, rollspelsövningar, översättning av terminologi.

Tolketik: God tolksed.

Vi avslutar kursen med ett diagnostiskt prov där du får testa dina nya kunskaper.

Träffar
Man möts antingen tisdagar och torsdagar kl. 17.45-21.00
eller lördagar 10.00-16.00

Starter hösten 2019
Söndagen den 29 september kl. 10.00-16.00  4 ggr
5,6 och 12 oktober

Tisdagen den 1 oktober kl. 17.45-21.00   7 ggr
1, 3, 8, 10, 15, 17 och 23  oktober

Anmälan och intyg
Anmälan är bindande se gällande regler här. Intyg erhålles med minst 80% närvaro.

Pris: 1850 kr

Anmälan kurs: Lördagar/Söndag

Anmälan kurs: Tisdag/Torsdag

Denna kurs ingår INTE som delkurs i den Sammanhållna grundutbildning till kontakttolk.
För att läsa mer om Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk klicka här

Kontakta oss: 

Telefontid: Mån-tors 9.30-11.30
Telefonnummer: 08-453 41 30
E-post: tolk.stockholm@abf.se