I denna kurs flyttas fokus i viss mån bort från det kronologiska tidsindelade perspektivet och du kommer istället att få arbeta mer tematiskt, med olika historiska teman. Vi kommer att arbeta mycket med viktiga historiska arbetsmetoder som källkritik. Vi kommer även att gå in på hur olika perspektiv på historieämnet kan ge olika svar på historiska frågeställningar. Extralektioner tillkommer, dagar och tider för dessa ej fastställda.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Historia 1b eller Historia A.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
18/3-24/5
Mån, Ons
15.15-17.45
AB3HI02AK193CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök