I kursen lär du dig att använda språket på ett alltmer utvecklat sätt. Du får en större språklig säkerhet och kan uttrycka dig tydligare och mer varierat. Du får ta del av berättelser, fiktion och enkel sakprosa av olika slag. Du lär dig mer om levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i områden och sammanhang där språket används. Undervisningen bedrivs i allt väsentligt på spanska. Extralektioner tillkommer, dagar och tider för dessa ej fastställda.

Behörighetskrav: Kursen bygger på Spanska 2.

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
18/3-24/5
Tis, Tors
15.15-17.45
AB3SPA03K193CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Ansök