Kursstart våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Utbildningen tar ungefär 35 veckor att genomföra (1,5 terminer) och består av den första halvan av undersköterskeutbildningen. Du kan läsa den dagtid på plats i vår skola i Liljeholmen.

Att arbeta som vårdbiträde 

Som vårdbiträde kan du arbeta inom vård och omsorg med fokus på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska. Det är bra om du besitter empatisk förmåga, att du är lyhörd och uppmärksam på vårdtagarnas behov. Genom utbildningen får du kunskaper om kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare.

Dina arbetsuppgifter som vårdbiträde är varierande och målet med omsorgen är att stödja vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kommer att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv där man ser till individens styrkor.

Praktiska uppgifter som förekommer är bland annat att hjälpa till med personlig hygien och dagliga rutiner som städning och tvätt. Vårdtagarens näringsintag är viktigt och du kommer att arbeta med måltidernas upplägg både praktiskt och estetiskt.

Arbetsmarknaden

Efter genomförd utbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som vårdbiträde. Du kan arbeta inom äldreomsorg, som stöd till personer med funktionsnedsättning eller inom hemtjänsten. Det finns ett stort behov av personal inom kommunernas omsorgsverksamheter och många av dem som läser en utbildning inom vård och omsorg blir erbjudna jobb redan under sin praktik.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen till vårdbiträde tar cirka 40 veckor (9 månader) att genomföra och är på totalt 900 poäng, vilket motsvarar två terminer. I utbildningen ingår en praktikperiod, så kallat Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Kurser

Anatomi och fysiologi 1 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Omvårdnad 1 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Svenska 1* 100
eller
Svenska som andra språk 1* 100

*) Den här kursen läser du om du saknar godkänt betyg sedan tidigare.

Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

I utbildningen kan du läsa Svenska som andraspråk 1 du saknar betyg. 

Bra att veta om utbildningen

Undervisningsformer

Du kan välja att läsa din utbildning på plats i klassrum eller på distans. Lektionerna hålls dagtid.

Lärare

Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad. Lärarna är engagerade i din utbildning och kan ge dig individuellt anpassad handledning – även kvällstid om behov finns.

Både teori och praktik

Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett metodrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår en praktikperiod APL vid ett tillfälle (4 veckor). Då får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal. Din APL-placering ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrad.

Betyg

Kurserna är betygsgrundande och ABF Stockholm Komvux har betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som vårdbiträde. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som utbildar sig inom vård och omsorg blir erbjudna jobb redan under sin praktikperiod.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola. Du som är skriven i Stockholm, Huddinge, Botkyrka, Salem kan för närvarande söka denna utbildning.

Här ansöker du: Stockholm stad
Här ansöker du: Järfälla
Här ansöker du: Sundbyberg

Frågor

Har du frågor om utbildningen? Skicka ett mejl med dina frågeställningar till våra studie- och yrkesvägledare:
komvux.stockholm@abf.se