Yrkesutbildningar - ABF Stockholm

ELVIRA Kunskapsutveckling AB

Vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål!

Yrkesutbildningar

Gå en arbetsmarknadsutbildning till kontakttolk!

Att arbeta som kontakttolk är långt ifrån att bara kunna två språk. Det innebär också att ha insikt och kunskaper kring de ämnen samtalet kretsar. Att arbeta som kontakttolk innebär att tolka mellan individ och myndigheter eller annan offentlig verksamhet. Tolkningen kan till exempel utföras på sjukhus, socialkontor och arbetsförmedlingar.

Omfattning

Tolkutbildningens omfattning är totalt 29 veckors heltidsstudier: En förberedande utbildning på 4 veckor och en arbetsmarknadsutbildning i 25 veckor, inklusive 2 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Efter den förberedande utbildningen bedömer ELVIRA och Arbetsförmedlingen huruvida den sökande är en lämplig kandidat för arbetsmarknadsutbildningen.

Del 1: Förberedande utbildning

Kurslängd: 4 veckor

Innehåll:

 • Praktiska samtalsövningar hämtade från olika situationer där kontakttolkning förekommer.
 • Teoretiska övningar i svenska.
 • Information om arbetsmarknadsutbildningen och vad det innebär att vara professionell tolk.
 • Information om hur auktorisation fungerar och Kammarkollegiets roll.
 • Studiebesök hos olika myndigheter.
 • Praktiska övningar och repetition av det svenska språket.

Efter den förberedande utbildningen bedömer ELVIRA och Arbetsförmedlingen om personen ska antas till arbetsmarknadsutbildningen.

Del 2: Arbetsmarknadsutbildning

Kurslängd: 25 veckor, inklusive 2 veckor arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll:

 •  Introduktionskurs.
 • Social- och arbetsmarknadstolkning.
 • Sjukvårdstolkning.
 • Juridik för tolkar.
 • Asyl- och migrationstolkning.
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning.
 • Tolketik och tolkningsteknik.
 • Arbetsmarknadskunskap.
 • Arbetsplatsförlagt lärande.

Mer om yrket

För att vara en lämplig tolk krävs god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet, stor koncentrationsförmåga och naturligtvis mycket goda kunskaper i de språk som det ska tolkas mellan. Viktigt att tänka på är att man som tolk ofta arbetar under stress, har oregelbundna arbetstider och har tystnadsplikt. Arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret inför en anställning.

Krav

Mycket goda kunskaper i svenska motsvarande svenska B2 och mycket goda kunskaper i det aktuella tolkspråket både skriftligt och muntligt. Företrädesvis gymnasiekompetens, svensk eller motsvarande från annat land. Bosatt i Sverige i minst fem år eller motsvarande kunskaper då det krävs att du har god kännedom om svenska samhällsstrukturer.

Antagningstest

Innan tolkutbildningen startar ska den sökande göra ett antagningstest i svenska, tolkspråket och samhällskunskap. För godkänt krävs mycket goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande Svenska B/2. Den sökande ska även ha gedigna kunskaper i det aktuella tolkspråket, både muntligt och skriftligt. Efter antagningstestet lämnar ELVIRA resultat och rekommendationer till Arbetsförmedlingen, så att handläggaren kan fatta beslut om anvisning.

Ansökan

Du kontaktar din handläggare på Arbetsförmedlingen som gör en bedömning om du kan söka utbildningen. Innan anvisning kan ske, kontaktar din handläggare tolkutbildningen med dina kontaktuppgifter. Du blir sedan kallad på ett informationsmöte, där du bland annat får information om hur antagningen går till. Tolkutbildningen kommer att lämna en rekommendation till din handläggare utifrån tester och intervjuer. Därefter fattar handläggaren beslut om anvisning.

Information till handläggare på Arbetsförmedlingen

I ert veckobrev finns länk för anmälan till informationsmöte och test. Namn, födelseår, tolkspråk, samt namn och mail till handläggare lämnas som uppgifter. Efter att sökande har blivit godkänd på proven anvisar handläggare till aktuell kurs som finns angivet i webbstödet.

Translate this page