Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens.

Gemensamt för alla yrkeshögskoleutbildningar är att de är avgiftsfria och berättigar till studiemedel. Du betalar bara för litteratur och studiematerial. På de flesta yrkesutbildningar varvas teori med praktikperioder hos olika arbetsgivare, så kallad LIA – Lärande i arbete. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

 

 

 

Kontakt

Har du frågor om yrkeshögskolan till kontakttolk kan du mejla oss på yhtolk.stockholm@abf.se eller ring 08-453 41 30.
Telefontid: mån-tors kl.09.30 -11.30.