ELVIRA är en del av ABF Stockholm och utgår från folkbildningens metodik och människosyn. Sedan 1994 vidareutbildar och kompetensstärker vi människor och bidrar årligen till att fler människor kommer i arbete där de trivs och kan utvecklas.

Vi skapar och erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar som möter upp behov som finns eller kommer uppstå – i samhället, i organisationer och för individer i områdena Integration, Arbetsmarknad och Kompetens. 

Uppdragsgivare

Här följer ett urval av uppdragsgivare som vi har levererat till:

 • Arbetsförmedlingen
 • Byggnads
 • Centrum för samhällsorientering i Stockholm
 • Danderyds gymnasium
 • Haninge kommun
 • IF Metall
 • KFO/CIKO
 • Konsumentföreningen Stockholm
 • LO-distriktet
 • Runö folkhögskola
 • SHIS Bostäder
 • Sida vid sida
 • Skanska
 • Solna stad
 • Synskadades riksförbund
 • WAMA AB

Våra riktlinjer – Covid-19

Med anledning av Coronaviruset vill vi informera dig som deltagare eller kund hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB om ELVIRAs arbete för att säkerställa så lite smittspridning som möjligt. ELVIRA agerar utifrån de aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

ELVIRAs verksamhet fortgår som vanligt men vi fortsätter att följa utvecklingen och kommer att agera i enlighet med myndigheternas rekommendationer för de insatser ELVIRA erbjuder.  För oss är hälsan och säkerheten för våra kunder, deltagare och personal av allra högsta prioritet, och därför inför vi flera åtgärder för att minimera smittorisken.

Efter riktlinjer från Folkhälsomyndigheten uppmanar vi all vår personal och alla våra deltagare:
– Att inte gå till ELVIRA verksamheter vid minsta tecken av sjukdom (ex feber, hosta, luftvägssymtom- även vid milda symtom)
– Att undvika närkontakt med alla som visar tecken på sjukdom
– Att undvika kroppskontakt med alla, tex inte ta i hand när man hälsar
– Att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten
– Att använda handsprit före, under och efter varje pass, möte eller lektion
– Att stanna hemma en vecka om man varit i utsatta områden eller länder även om symptom helt saknas.

Detta kan föranleda att kurser måste ställas in om personal tvingas stanna hemma. Vi beklagar såklart detta men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

Vi önskar alla en frisk och hälsosam vår.

För vidare information hänvisar vi till: 
– Regeringen https://www.regeringen.se/
– Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/
– Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/
– Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/
– Arbetsförmedlingen  https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter