Om ELVIRA

ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integration, arbetsmarknad och kompetens.   

Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen. 

Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 

ELVIRA erbjuder:

Stöd i uppdragsgivares arbete att kompetensstärka sina medarbetares kunskaper; 

  • Kompetensstärkande utbildningar baserade på den enskilda uppdragsgivarens behov och önskemål. 
  • Möjlighet för arbetsgivare att inom ramen för omställningsstöd erbjuda anställda skräddarsydda kurser. 
  • Behovsstyrt förhållningssätt oavsett om uppdragsgivare tillhör privat näringsliv, offentlig sektor eller är någon av ABF Stockholms medlemsorganisationer.  

Arbetsstärkande insatser för nyanlända och personer långt ifrån arbetsmarknaden; 

  • Coachning, karriärplanering och jobbmatchning såväl i grupp som individuellt. 
  • Kompetensstärkande utbildningar baserat på individens behov och önskemål.

Som deltagare hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här: https://abfstockholm.se/dataskyddspolicy/