Våra riktlinjer vid nya coronaviruset – covid-19

Med anledning av Coronaviruset vill vi informera dig som deltagare eller kund hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB om ELVIRAs arbete för att säkerställa så lite smittspridning som möjligt. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att det kan ske en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. ELVIRA agerar utifrån de aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

ELVIRAs verksamhet fortgår som vanligt men vi fortsätter att följa utvecklingen och kommer att agera i enlighet med myndigheternas rekommendationer för de insatser ELVIRA erbjuder.  För oss är hälsan och säkerheten för våra kunder, deltagare och personal av allra högsta prioritet, och därför inför vi flera åtgärder för att minimera smittorisken.

Efter riktlinjer från Folkhälsomyndigheten uppmanar vi all vår personal och alla våra deltagare:
– Att inte gå till ELVIRA verksamheter vid minsta tecken av sjukdom (ex feber, hosta, luftvägssymtom- även vid milda symtom)
– Att undvika närkontakt med alla som visar tecken på sjukdom
– Att undvika kroppskontakt med alla, tex inte ta i hand när man hälsar
– Att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten
– Att använda handsprit före, under och efter varje pass, möte eller lektion
– Att stanna hemma en vecka om man varit i utsatta områden eller länder även om symptom helt saknas.

Detta kan föranleda att kurser måste ställas in om personal tvingas stanna hemma. Vi beklagar såklart detta men hoppas på förståelse under rådande omständigheter.

Vi önskar alla en frisk och hälsosam vår.

För vidare information hänvisar vi till: 
– Regeringen https://www.regeringen.se/
– Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/
– Vårdguiden 1177 https://www.1177.se/Stockholm/
– Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se/
– Arbetsförmedlingen  https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/nyheter


ELVIRA är en del av ABF Stockholm och utgår från folkbildningens metodik och människosyn. Sedan 1994 vidareutbildar och kompetensstärker vi människor och bidrar årligen till att fler människor kommer i arbete där de trivs och kan utvecklas.

Historia

ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Med uppdragsgivare som bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer och privat näringsliv utför vi utbildningsinsatser, omställningsarbete och rehabiliteringstjänster för att öka individers chanser till ett arbete. Som en del, och helägt, av den ideella föreningen ABF Stockholm är vårt fokus på deltagaren och den dokumenterat höga kvalitet som utmärker våra kurser, utbildningar och andra program. Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.

Vi har genom åren och genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande kontaktnät med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar vilket säkerställer att arbetet vi gör håller hög kvalitet och ger goda resultat. Som deltagare i ELVIRA:s verksamhet blir du sedd och bekräftad. Vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål! Vi gör en gemensam plan för hur du ska nå dina mål och du får en personlig handläggare som stöttar och motiverar dig och som du träffar minst en gång i veckan.

Uppdragsgivare

Här följer ett urval av uppdragsgivare som vi har levererat till:

 • Arbetsförmedlingen
 • Byggnads
 • Centrum för samhällsorientering i Stockholm
 • Danderyds gymnasium
 • Haninge kommun
 • IF Metall
 • KFO/CIKO
 • Konsumentföreningen Stockholm
 • LO-distriktet
 • Runö folkhögskola
 • SHIS Bostäder
 • Sida vid sida
 • Skanska
 • Solna stad
 • Synskadades riksförbund
 • WAMA AB

Värdegrund

ELVIRA Kunskapsutveckling AB grundades 1994 och är ett utbildningsföretag inom ideella föreningen ABF Stockholm. Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering.

Hantering av personuppgifter

Som deltagare hos ELVIRA Kunskapsutveckling AB kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Våra riktlinjer för hantering av personuppgifter beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter på ett övergripande plan. Läs mer i våra riktlinjer för hantering av personuppgifter.