#Socforum har under sina 18 år blivit en institution bland Stockholms arbetarrörelse och politikintresserade invånare, varje år lockar forumet tusentals besökare till ABF-huset.

Det finns betydande skillnader mellan olika platser i Sverige när det gäller människors möjligheter och livsvillkor. Det gäller centrala områden som arbete, bostäder, utbildning, offentlig service och politiskt deltagande. Människors levnadsvillkor både i glesbygder och i socialt utsatta bostadsområden i det urbana Sverige behöver få större uppmärksamhet. /ur LO:s Jämlikhetsutredning ”Ojämlikhetens geografi”

SnaFt är det dags att börja bygga valrörelse inför nästa riksdagsval, hur kan Socforum vara en del i detta och ett bidrag som präglar opinionen framåt?

Anmäl dig som arrangör!

Är du arrangör och vill skapa en programpunkt eller ha ett bokbord? Välkommen att höra av dig via mejl till socforum.stockholm@abf.se!

Rörelsen

Den svenska välfärdsmodellen är respekterad för att genom social trygghet ha skapat en tillit till ett rättvist och öppet samhälle. Sedan en tid tillbaka står Sverige liksom resten av världen inför stora utmaningar där växande klyftor, segregation, exkludering och populism riskerar att rasera tilltron till demokratin. Nu har vi två år på oss att bygga valrörelsen och väcka det engagemang som kan åstadkomma förändring.

På SocForum 2019 sätter vi därför fokus på folkrörelsen där social rättvisa och minskade klassklyftor, jämlikhet, arbets- och bostadsfrågor står i centrum. Den rörelse som kan skapa ett Sverige som håller ihop.

Under forumet som äger rum lördag den 23 november väcker vi rörelsen till liv, stärker varandra och skapar en välbehövlig injektion tillsammans. 

SocForum 2019 är arenan och startpunkten för en valrörelse, en motståndsrörelse, en väckelserörelse!

Om SocForum

#SocForum är en förkortning av Socialistiskt Forum vars syfte sedan snart 20 år är: ”Att årligen samla den breda vänstern och allmänheten till en inspirerande och folkbildande mötesplats för befruktande samtal och debatt, kraftsamling, rekrytering, lärande och opinionsbildning inom aktuella och tidlösa samhällsfrågor med utgångspunkt i arbetarrörelsens grundläggande värderingar.”

Frågor?

Har du frågor om årets SocForum? Välkommen att höra av dig via mejl till socforum.stockholm@abf.se!