Organisationens struktur

ABF Stockholm konstituerades den 21 januari 1916 av stiftarna LO distriktet i Stockholms län, Konsumentföreningen Stockholm och Socialdemokraterna i Stockholm. 100 år senare fortsätter antalet medlemsorganisationer att öka och stiftarna har kvar sin starka koppling till ABF Stockholm. Dels i operativ verksamhet, dels i strategisk styrning. Här kan du läsa mer om våra medlemmar!

ABF Stockholm är en egen juridisk enhet, med ansvar för vår verksamhet inom folkbildning och vuxenutbildning. Vi har tre dotterbolag: ABF-Huset Stockholm AB och ELVIRA Kunskapsutveckling AB samt Cirkeln Servering AB. Våra verksamhetsgrenar har olika finansiering, olika förutsättningar och olika offentlig styrning. Kärnan i alla verksamhetsgrenar är det respektfulla och lärande mötet mellan olika människor. ABF Stockholm är även en av två huvudmän till Sveriges största folkhögskola Birkagårdens Folkhögskola, som har sitt säte i ABF-huset.

Organisationsschema

ABF Stockholm är organiserad i en linje-stabsmodell där de tre ändamålsverksamheterna, Folkbildningen, Vuxenutbildningen och ELVIRA får strategiskt och operativt stöd av staberna. Sammanlagt arbetar ca 300 personer inom ABF Stockholm, men ytterligare ca 1000 personer arbetar på uppdrag av oss såsom exempelvis cirkelledare, därutöver bidrar ca 3000 ideellt engagerade personer till vår verksamhet varje år. ABF Stockholm verksamhet sker på tusentals platser i Stockholm men även i våra egna lokaler i Liljeholmen, Sveavägen 41, Rinkeby och Tensta. Huvudkontoret finns på Sveavägen 68, Stockholm. För att komma i kontakt med oss, klicka här.

 

Styrelse

Styrelsens ledamöter väljs vid föreningen ABF Stockholms ordinarie årsmöte i april och ansvarar ytterst för organisation, förvaltning, ekonomi och strategisk inriktning av all verksamhet. Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter, samt av 4 ersättare som samtliga väljs på två år. Styrelsen har även en tvärfackligt vald personalrepresentant.

>> Här kan du ladda ned styrelseförteckning för ABF Stockholm verksamhetsåret 2023/2024

Styrdokument

Ekonomiska rapporter

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2022

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2021

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2020

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2019

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2018

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2017

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2016

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2015

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms årsredovisning 2014

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms verksamhetsberättelse 2013

Organisation och styrelse

>> Här kan du ladda ned protokoll från ABF Stockholms senaste årsmöte (2023)

>> Här kan du ladda ner ABF Stockholms stadgar

>> Här kan du ladda ner arbetsordning och årsplan för ABF Stockholms styrelse

>> Här kan du ladda ner instruktioner för studieombudsman

>> Här kan du ladda ner vårt styrdokument med direktiv m.m. för dotterbolagen

Policys

>> Här kan du ladda ner vår policy för uthyrning och arrangemang

>> Här kan du ladda ner vår policy mot oegentligheter, för meddelarskydd inklsive s.k. visselblåsarfunktion

>> Här kan du ladda ner vår Dataskyddspolicy om hur vi hanterar dina personuppgifter

>> Här kan du ladda ned våra riktlinjer för vård av sociala medier