Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen kan äga rum på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, i skolan, hos polisen, inom sjukvården och rättsväsendet. För att bli kontakttolk måste du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i båda språkriktningarna.

Vad erbjuder vi

Vi erbjuder flertalet utbildningar till kontakttolk på grundläggande och avancerad nivå. Vi erbjuder fristående kurser och fördjupningskurser för verksamma tolkar. Vi erbjuder även validering för dig som arbetar som tolk. Använd menyn ovan eller länkarna nedan för att läsa om det du är intresserad av.

Här kan du ladda ned våra blanketter om Klagomål och Anmälan om kränkande behandling. Blanketterna lämnas alltid till verksamhetschefen.

Rutiner vid klagomålshantering

Klagomal

Anmälan om kränkande behandling

Frågor?

Har du frågor om ABF Stockholms tolkutbildningar? Kontakta oss på tolk.stockholm@abf.se. eller ring 08-453 41 30

Telefontid

Mån–tors kl. 09.30-11.30
08-453 41 00
Tonval 3

Nyhetsbrev?

Vill du få information om kursstarter och vårt utbud? Fyll då gärna i nedanstående formulär.