Välkommen till ABF Stockholm

ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. Vi är en idé- och värdeburen organisation som erbjuder ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare.

Koncernen ABF Stockholm omsätter ca 130 miljoner kronor och består av ca 125 tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och förändra i våra lokaler på Sveavägen, i Liljeholmen, i Rinkeby och Tensta och på många andra platser i hela Stockholm.

I koncernen ABF Stockholm ingår även Cirkeln Konferens och Servering och AB ABF-huset. För att läsa mer om organisationen, klicka här.

Se gärna denna film om folkbildningens framväxt i Sverige och hur ABF kom att bildas! Filmen är producerad av ABF-förbundet.

Folkbildning

Med vårt arbete inom folkbildning och kultur ger vi styrka och verktyg till den som vill lära, skapa och växa – både enskilt och i möte med andra. Med studiecirkelns pedagogik och ett stort kontaktnät skapar vi möten i hela Stockholm. Under 2018 nådde vi över 300 000 personer!

Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Vi ger våra medlemsorganisationer, föreningar vi samarbetar med och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal, ökar människors delaktighet i kulturlivet och utbildar kontakttolkar som gör skillnad. Sedan sommaren 2015 arrangerar vi även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

Läs mer om att starta studiecirkel här.

Läs mer om kommande föreläsningar här.

Läs mer om verksamheter för asylsökande här.

ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

Vuxenutbildning

ABF Stockholm bedriver omfattande vuxenutbildning inom Komvux och SFI på uppdrag av flertalet kommuner i Stockholmsområdet sedan 2004. Vuxenutbildningen består av flera enheter som erbjuder Komvux på grundläggande och gymnasienivå, samt Sfi på studieväg 1, 2 och 3.

Våra lärare är kända för sitt engagemang för deltagarens framtid och studiemål. Vi ser varje deltagare, ger personlig handledning och erbjuder valfrihet och flexibilitet i studierna. Hos oss har lärarna få undervisningstimmar för att få goda förutsättningar att handleda deltagare, planera undervisningen och följa den enskilda deltagarens studiemål och utveckling. Vi rustar våra deltagare och inspirerar till livslångt lärande.

4,53 av 5 av de som läst på vårt Komvux vill rekommendera skolan till andra enigt KSLs brukarundersökning 2015 – det överstiget snittet i länet (4,27). Även inom SFI är vi en av de mest populära skolorna i länet: här är 4,63 av 5 nöjda. Under 2015 utsågs våra lärare på SFI till Årets lärarlag 2015 av Stockholms stad, ytterligare ett bevis på hur vårt pedagogiska och handledande arbetssätt gör skillnad och uppskattas.

Läs mer om vår Komvux här.

Läs mer om vår SFI här.

ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

ELVIRA

ELVIRA bedriver sedan 1994 uppdragsutbildningar och etableringstjänster. Vi riktar oss till nyanlända, yrkesarbetande personer som vill växa i sin yrkesroll och arbetssökande som vill öka sina chanser till jobb. Vi skräddarsyr också utbildningar för företag och för ABF Stockholms medlems- och samarbetsorganisationer.

Läs mer om ELVIRA här.

ARCTISTIC / Photo: Nicklas Gustafsson

ABF-huset

ABF-huset i centrala Stockholm är en levande plats för folkbildning och kultur. I vårt hus möts alla sorters människor för att lyssna, tänka efter och samtala.

I huset pågår många av våra egna studiecirklar, kurser och föreläsningar i vitt skilda ämnen. Organisationer och företag genomför konferenser och mötesarrangemang. Vår vuxenutbildning har sin verksamhet i huset, så även Birkagårdens folkhögskola och vårt dotterbolag ELVIRA.

Nyfiken på vad som pågår i huset idag? Ta en titt bland våra evenemang!

Husets historia

ABF-huset uppfördes på 1960-talet med folkbildning och demokratiskt lärande som utgångspunkt och idé. Under 2014 konstaterade vi att det fanns ett behov av att förändra huset. Projekt Hjärtat inleddes under hösten 2014 och tog form under 2015 genom en större ombyggnation av entréplan, i kombination med specialritade möbler och ett informationscenter med digitala skärmar och uppstarten av Restaurang Cirkeln.

Entréplanet invigdes hösten 2015. Resultatet blev slående: Stockholm har fått en inspirerande, inkluderande miljö där besökare stimuleras till livslångt lärande, har möjlighet att mötas utan krav om konsumtion och ta del av ABF Stockholms breda utbud. ”Här möts folkhem och framtid” och ”Här är vårt nya kulturhus” rapporterade lokal press under 2015.

Tillgänglighet

ABF-huset har två hissar som du når genom vår foajé. Den ena är 78 x 140 cm och den andra är 78 x 107 cm. Vi har dörröppnare till våra entrédörrar.

Entréplanets tillgänglighet har ökat i samband med ombyggnationen. Vi har taktila ledstråk, orienteringstavlor med punktskrift och rullstolsanpassade delar av disk till kaféverksamheten och till Informationen. I Zätasalen finns en hiss upp till scenen. Hörslinga finns i alla större föreläsningssalar. Rymliga toaletter finns på alla våningsplan. I foajén finns även skötbord.

Vi vill alltid förbättra vår tillgänglighet. Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att Kontakta vår fastighetsavdelning.

Cirkeln Konferens & Servering

I augusti startar ABF Stockholms dotterbolag Cirkeln Konferens & Servering sin verksamhet med helt nya möjligheter att anpassa möten i ABF-huset. Cirkeln kommer erbjuda olika konferens- och mötespaket med uppdaterad teknik och mat-, dryck och fikalösningar i ABF-husets två restauranglokaler. För vi återtar restaurangen på plan 1 – Cirkeln Restaurang 

Logotyper

Organisationer, föreningar och fria grupper får använda vår logotyp när ett evenemang sker i samarbete med ABF Stockholm. Logotypen får inte manipuleras eller beskäras.

Klicka här för att ladda ner våra logotyper (zip-fil).