Det här formuläret är för dig som är medlem i någon av våra medlemsorganisationer och vill anmäla din studieverksamhet hos oss. Vi återkopplar till dig så snart vi mottagit din anmälan.

Vill du veta mer om vad en studiecirkel är? Klicka här!

Anmäl studiecirkel eller kurs

  • Om din förening/organisation

  • Studiecirkelns innehåll och mål

  • Cirkelledare

  • Cirkeldeltagare (obligatoriskt med minst två deltagare utöver cirkelledaren)

  • Cirkeldeltagare nr 1

  • Cirkeldeltagare nr 2

  • Exempel: Richard Sandler, ÅÅMMDD-NNNN, Kata Dahlström, ÅÅMMDD-NNNN.