Kompetenshöjande kurser för verksamma tolkar

Domstolstolkning – Full – anmäl dig till reservkö

Kursen riktar sig till verksamma tolkar som vill fördjupa sina kunskaper inom rättsväsendet och öka sin kompetens att tolka inom området.

Innehåller: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Lärare: Peter Wiesler
Antal studietimmar: 40 studietimmar realia och upp till 10 studietimmar språkhandledning
Pris: 600 kr
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41
Tid: 17.45-21.00
Datum:  

16, 18, 23 och 25 september
2, 7, 9, 14, 16 och 21 oktober

Tid och datum för språkhandledning meddelas efter kursstart.