Kompetenshöjande kurser för verksamma tolkar

Domstolstolkning

Kursen riktar sig till verksamma tolkar som vill fördjupa sina kunskaper inom rättsväsendet och öka sin kompetens att tolka inom området.

Innehåller: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Lärare: Peter Wiesler
Antal studietimmar: 40 studietimmar realia och upp till 10 studietimmar språkhandledning
Pris: 600 kr
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41
Tid:

Undervisningsdagar: Hösten 2019

Tid och datum för språkhandledning meddelas efter kursstart.