Kompetenshöjande kurser för verksamma tolkar

Domstolstolkning – Full – anmäl dig till reservkö

Kursen riktar sig till verksamma tolkar som vill fördjupa sina kunskaper inom rättsväsendet och öka sin kompetens att tolka inom området.

Innehåller: Tolkens roll i domstolen, tolkningsmetoder, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Lärare: Peter Wiesler
Antal studietimmar: 40 studietimmar realia och upp till 10 studietimmar språkhandledning
Pris: 600 kr
Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41
Tid: 17.45-21.00
Datum:  

16, 18, 23 och 25 september
2, 7, 9, 14, 16 och 21 oktober

Tid och datum för språkhandledning meddelas efter kursstart.

Vill du få information när vi släpper nya kurser och utbildningar?

Fyll då i formuläret som finns längst ner på denna sida