Vanliga frågor

Klicka på Kurser i huvudmenyn och sök upp din kurs, följ instruktionerna.

Välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-453 41 00, tonval 2. Vi har telefontid måndag- torsdag 09.00-15.00 Lunchstängt 11.30-12.30.

Våra språkcirklar är indelade i nivåer enligt Europarådets skala. Om du behöver förkunskaper för att kunna delta i en cirkel framgår detta här https://europa.eu/europass/sv/common-european-framework-reference-language-skills

När du anmält dig till en cirkel får du en kallelse via e-post, post eller telefon. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att cirkeln ska kunna starta. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften samt information om vad du eventuellt kan behöva ta med dig till cirkelns första tillfälle. Kursavgiften ska vara betald inför det första tillfället. Avgiften täcker ABF Stockholms kostnader för administration, lokaler och lön till cirkelledare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Alla studiecirklar innehåller en arbetsplan eller studieplan som presenteras vid första kurstillfället av cirkelledaren. Här kan du som deltagare också framföra önskemål och i den mån det är möjligt vara med och påverka innehållet tillsammans med de andra deltagarna.

I avgiften för din kurs ingår oftast inte studielitteratur eller arbetsmaterial. ABF Stockholm tillhandahåller i några fall detta antingen till försäljning eller så ingår det i kursavgiften. Vi kan också tipsa om ställen där du som deltagare får rabatt.

Om ABF har köpt in studielitteratur eller arbetsmaterial till kursen och du avbokar din plats blir du skyldig att betala kostnaden för materialet.

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. Arbetslösa, långtidssjukskrivna samt personer med aktivitetsersättning på heltid har 50 procentrabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger. Fyll i önskad rabatt och anledning till rabatt i fältet ”Kommentarer”. Endast en rabattkod per bokningstillfälle.

Till hösten 2024 korrigeras våra rabatter till att pensionärer, arbetslösa på heltid och långtidssjukskrivna på heltid är berättigade till 10 procent rabatt på kurser. Korrigeringen gäller tillsvidare och avser kurser med start från 1/8 2024 och framåt. 

Läs under Avanmälan / Avbokning på denna sida över vad som gäller.

Vi kan tvingas ställa in en kurs, studiecirkel eller evenemang före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt. Har du betalat kursavgiften med presentkort återgår kursavgiften till presentkortet.
Det kan hända att cirkelledaren blir sjuk eller får förhinder under planerad cirkelperiod. Det vanliga är då att den inställda träffen/träffarna tas igen i slutet av cirkeln. Meddelande om detta sker får du vanligen via sms eller e-post. Vi reserverar oss för att kurser kan komma att ändras/ställas in.

Motsvarar kursen, studiecirkeln eller evenemanget inte vad som avtalats enligt beskrivning ska konsumenttjänstlagens bestämmelser om fel i tjänst tillämpas. Villkoren gäller från din anmälan tills det att kursen, studiecirkeln eller evenemanget som anmälan avser har avslutats

Intyg att du deltagit i en av våra cirklar/kurser kan du få på begäran när den är avslutad, dock endast för ett läsår tillbaka. Du måste ha varit närvarande minst 75% av studietiden.

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

Vi rekryterar löpande nya ledare till flera av våra kurser och cirklar. Att vara ledare hos oss är en givande form av extrajobb, där du får dela med dig av dina kunskaper och samtidigt utveckla ditt ledarskap och bli en del av ett stort nätverk av kursledare. Vi har kurser i språk, hantverk, scenkonst och musik, IT, media och kommunikation, politik och samhälle – och mycket annat! Vi söker dig, ditt brinnande intresse och dina idéer på kurser. Fyll i formuläret på ABF.se för att meddela ditt intresse!

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än ABF. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter. ABFs verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen. Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser. Vi använder registret även för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genom riktade enkätundersökningar. När vi tar emot anmälningar till cirklar/ kurser i samverkan med föreningar där deltagande i verksamhet hos dem kräver medlemskap i deras respektive förening, förmedlar vi dina personuppgifter till dem. Som deltagare eller elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursstart, ändring av tid, inställd kurs

I kursutbudet är tidpunkt för kursstart preliminär.
I kallelsen du får inför kursstart finns uppgifter om adress, kurslokal, tid och datum när kursen startar.

ABF Stockholm förbehåller sig rätten att genomföra nödvändiga ändringar som kan innebära byte av ledare eller lokal. Samt när så behövs rätten att ändra startdatum eller slutdatum. Vi strävar alltid efter att slippa genomföra ändringar.
Om vi ställer in en kurs före kursstart har du rätt att få tillbaka den kursavgift du betalat. Har du betalat kursavgiften med presentkort återgår kursavgiften till presentkortet.

Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi Konsumentköplagen 2022:260.
Tänk på att en anmälan till en cirkel/kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.
 

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Ångerrätt / Avanmälan

Ångerrätt

När du bokat en kurs via nätet eller telefon gäller följande:  
Ångrar du din anmälan inom 14 dagar från det datum du har anmält dig har du möjlighet att avboka utan kostnad.
Ångrar du din anmälan före startdatum och de 14 dagarnas ångerrätt har passerat, tar vi ut en administrationsavgift på 250 kr.
Angående kostnad för inköpt material vid avbokning, se under rubriken: ”Är det någon kostnad för material?”

Om kursen redan startat gäller inte ångerrätten. Se nedan under Avanmälan/Avbokning 

Avanmälan / Avbokning nära kursstart

Vid anmälan nära inpå kursstart eller att kursen startat gäller ej 14 dagars ångerrätt.
Om du avbokar din plats och det är mindre än 7 dagar före startdag (avbokningsdag är dag 1) är administrationsavgiften 10% av kursavgiften
dock lägst 250 kr. 

Om du avbokar din plats till en närmast kommande kortkurs-helg måste det ske senast fredag kl 10, sen blir du skyldig att betala hela kursavgiften. Notera att telefonen är stängd på fredagar, och avbokning då endast kan ske via e-post. Se ”HUR AVANMÄLER JAG MIG?”, längre ned på sidan.

Avbryter/avanmäler du kursen från och med det datum kursen startar är du skyldig att betala hela kursavgiften.
Avanmälan sker genom att kontakta oss. Avanmälan gäller inte om du endast meddelar din cirkelledare. 

Observera att en anmälan till kurspaketet Upplev Lite fungerar på samma sätt som en anmälan till en ordinarie kurs dvs samma avbokningsregler gäller.


Undantag kan göras om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder så som egen sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse. I dessa undantagsfall återbetalas kursavgiften för resterande tillfällen med avdrag för studiematerial samt administrationsavgift på 250kr. Ditt skäl till avbokning ska vid behov styrkas med intyg.

Angående kostnad för inköpt material vid avbokning, se under rubriken: ”Är det någon kostnad för material?”

HUR AVANMÄLER JAG MIG?

För att avanmäla dig kontaktar du Studieprogrammet antingen via e-post eller telefon. Du når oss på: studieprogrammet.stockholm@abf.se, eller genom att ringa 08-453 41 00, tonval 2.
Telefonen har öppet måndag till torsdag, klockan 9.00-11.30, och 12.30-15.00. Det går även bra att besöka oss här i ABF-huset på Sveavägen 41 under dessa tider, då vår kursexpedition är öppen.

Ombokning

Du kan inte kräva att få boka om kursen om det inte framgår av bokningsvillkoren.  

Tillgänglighet

Vi strävar efter att anpassa våra studielokaler så att alla personer ska kunna delta i vår verksamhet. I ABF-huset finns två hissar som du når genom vår foajé. Den ena är 78 x 140 cm och den andra är 78 x 107 cm. Vi har dörröppnare till våra entrédörrar. Tillgängligheten i våra övriga studielokaler varierar. Kontakta oss på telefon inför kursstarten så kan vi ge specifik information om just din studiecirkel.