Vanliga frågor

Klicka på Kurser i huvudmenyn och sök upp din kurs, följ instruktionerna.

Välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-453 41 00, tonval 2. Vi har telefontid måndag 09.30-12.00 samt 13.00-15.00, tisdag-torsdag 09.30–12.00. Till vissa cirklar, till exempel i folkmusik och gitarr, anmäler du dig direkt till cirkelledaren. Kontaktuppgifter hittar du på studiecirkelns informationssida.

Om du behöver förkunskaper för att kunna delta i en cirkel framgår detta i beskrivningen av varje kurs i kurskatalogen på ABF.se eller i den tryckta kurskatalogen. Våra språkcirklar är indelade i nivåer enligt Europarådets skala. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig kan du få kostnadsfri hjälp att testa dina kunskaper i engelska, franska, tyska, italienska, spanska och svenska under våra språkrådgivningsdagar i samband med terminstart. I de konst- och hantverkscirklar som inte uttryckligen är på nybörjar- eller fortsättningsnivå är grupperna blandade. Här fokuserar vi på tekniker och material och lägger upp arbetet tillsammans i gruppen så att alla hänger med oavsett nivå.

När du anmält dig till en cirkel får du en kallelse via e-post, post eller telefon. I vissa fall kan kallelsen komma nära startdatum eftersom det krävs att tillräckligt många har anmält sig för att cirkeln ska kunna starta. Med kallelsen följer en faktura på kursavgiften samt information om vad du eventuellt kan behöva ta med dig till cirkelns första tillfälle. Kursavgiften ska vara betald inför det första tillfället. Avgiften täcker ABF Stockholms kostnader för administration, lokaler och lön till cirkelledare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Alla studiecirklar innehåller en arbetsplan eller studieplan som presenteras vid första kurstillfället av cirkelledaren. Här kan du som deltagare också framföra önskemål och i den mån det är möjligt vara med och påverka innehållet tillsammans med de andra deltagarna.

I avgiften för ditt arrangemang ingår oftast inte studielitteratur eller eventuellt material. ABF Stockholm tillhandahåller i några fall detta till försäljning eller kan tipsa om bokhandlare där deltagarna får rabatt. Om förseglingen är bruten på litteratur/material, kan detta inte återlämnas.

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. Arbetslösa, långtidssjukskrivna samt personer med aktivitetsersättning på heltid har 50 procentrabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger. Observera att du inte kan direktbetala i anmälningsformuläret på webben om du ska använda någon av våra rabatter. Välj i stället att betala med faktura och fyll i önskad rabatt och anledning till rabatt i fältet ”Kommentarer”. Endast en rabattkod per bokningstillfälle.

Om du avbokar din plats från och med den dag cirkeln/kursen startar eller avbryter ditt deltagande när en kurs, studiecirkel eller evenemang har startat är du skyldig att betala full avgift om avbrottet inte beror på egen sjukdom, flytt eller dylikt och detta ska vid behov kunna styrkas.

Vi kan tvingas ställa in en kurs, studiecirkel eller evenemang före startdatum. Du har då rätt att återfå hela den avgift som du betalt. Det kan hända att cirkelledaren blir sjuk eller får förhinder under planerad cirkelperiod. Det vanliga är då att den inställda träffen/träffarna tas igen i slutet av cirkeln. Meddelande om detta sker får du vanligen via sms eller e-post.

Motsvarar kursen, studiecirkeln eller evenemanget inte vad som avtalats enligt beskrivning ska konsumenttjänstlagens bestämmelser om fel i tjänst tillämpas. Villkoren gäller från din anmälan tills det att kursen, studiecirkeln eller evenemanget som anmälan avser har avslutats

Intyg att du deltagit i en av våra cirklar/kurser kan du få på begäran när den är avslutad, dock endast för ett läsår tillbaka. Du måste ha varit närvarande minst 75% av studietiden.

Som deltagare är du försäkrad på väg till och från samt under pågående kurs.

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Informationen kommer inte, utöver vad som framgår nedan, att användas av andra än ABF. Vänligen meddela oss skriftligen om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter. ABFs verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Alla studieförbund är ålagda att rapportera in deltagande med personnummer till Folkbildningsrådet. Detta ligger avkodat som underlag för statsbidragen. Registret är också till för att kallelser och fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. Registret förs också för att vi ska kunna informera gamla och nya deltagare om pågående och kommande kurser. Vi använder registret även för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet genom riktade enkätundersökningar. När vi tar emot anmälningar till cirklar/ kurser i samverkan med föreningar där deltagande i verksamhet hos dem kräver medlemskap i deras respektive förening, förmedlar vi dina personuppgifter till dem. Som deltagare eller elev hos ABF Stockholm kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Villkor och ångerrätt

Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen (2005:59). Tänk på att en anmälan till en cirkel/kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor. 

Ångerrätt / Avanmälan

Vid anmälan till våra kurser gäller 14 dagars ångerrätt från det datum du anmält dig. 

Ångrar du din anmälan före startdatum och de 14 dagarnas ångerrätt har passerat, tar vi ut en administrationsavgift på 250 kr. Om du avbokar din plats senare än 7 dagar före startdag är administrationsavgiften 10% av kursavgiften dock lägst 250 kr. 

Avbryter du kursen från och med det datum kursen startar är du skyldig att betala hela kursavgiften.  

Undantag kan göras om skälet till att du avbryter kursen är varaktigt studiehinder så som egen sjukdom, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse. I dessa undantagsfall återbetalas kursavgiften för resterande tillfällen med avdrag för studiematerial samt administrationsavgift på 250 kr. Ditt skäl för avbokning ska vid behov kunna styrkas med intyg.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att anpassa våra studielokaler så att alla personer ska kunna delta i vår verksamhet. I ABF-huset finns två hissar som du når genom vår foajé. Den ena är 78 x 140 cm och den andra är 78 x 107 cm. Vi har dörröppnare till våra entrédörrar. Tillgängligheten i våra övriga studielokaler varierar. Kontakta oss på telefon inför kursstarten så kan vi ge specifik information om just din studiecirkel.