Kursen syftar till att utveckla kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår även laborativa moment. Vi arbetar med hållbar utveckling där frågor om energi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster ingår och mänskliga rättigheter ingår. Vi knyter an till aktuella samhällsdiskussioner. 

Skola
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
12/10-13/11
Tis, Tors
18.00-20.30
AB2010NA01A1Q4CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök