Kursen syftar till att utveckla kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. I kursen ingår även laborativa moment. Vi arbetar med hållbar utveckling där frågor om energi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster ingår och mänskliga rättigheter ingår. Vi knyter an till aktuella samhällsdiskussioner. För distansstudier gäller: Slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan vecka på angiven tid

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
7/8-8/9
Tis, Tors
16.45-19.30
AB238NA01A1K3CI
Distans
7/8-8/9
Tis
18.00-20.00
AB238NA01A1D
Distans
11/9-13/10
Tis
18.00-20.00
AB239NA01A1D
City
16/10-17/11
Tis, Tors
16.45-19.30
AB2310NA01A1K3CI
Distans
16/10-17/11
Tis
18.00-20.00
AB2310NA01A1D
Distans
20/11-22/12
Tis
18.00-20.00
AB2311NA01A1D

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se