Med start i januari 2021 erbjuder vi en yrkesutbildning inom vård och omsorg på vår skola i Liljeholmen. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatrisk verksamhet. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin praktik.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen inom vård och omsorg tar cirka 65 veckor och är på totalt 1500 poäng. Utbildningen börjar med en grundutbildning på 1050 poäng vilken tar ungefär ett år och direkt efter läser du din fördjupning motsvarande 450 poäng. Du väljer mellan tre olika fördjupningar; Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg eller Psykiatrisk vård. Totalt tar utbildningen motsvarande tre terminer att slutföra.

Grundutbildning

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng

Hälsopedagogik, 100 poäng

Etik och människans livsvillkor, 100 poäng

Medicin 1, 150 poäng

Psykologi 1, 50 poäng

Psykiatri 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng

Svenska som andraspråk 1, 100 poäng*

*) Denna kurs läser du om du saknar godkänt betyg i svenska

Valbara fördjupningar

Fördjupa dina kunskaper inom anatomi, fysiologi, sjukdomar, läkemedelslära och omvårdnad vid akut omhändertagande.

I denna fördjupning får du kunskaper i syfte att uppmärksamma symtom och förändringar i människors tillstånd. Du får även kunskap om att använda tekniskt utrustning.  Efter avslutad utbildning har du kompetens för att arbeta på sjukhus, vårdcentral eller hemsjukvård.  Du gör din arbetsplatsförlagda utbildning (4 eller 5 veckor) på sjukhus, vårdcentral eller inom hemsjukvården.

Kurser som ingår:

Medicin 2, 100 p

Hemsjukvård, 100 p

Akutsjukvård, 200 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Gymnasiearbete (valbar), 100 p

Fördjupa dina kunskaper inom äldres hälsa och livskvalitet, specifik omvårdnad inom äldreomsorg, sjukdomslära och vård i livets slutskede samt omvårdnad vid demens. Du får kunskaper att utföra vård- och omsorgsarbete, förebyggande vård, behandling och rehabilitering samt funktionsbevarande omsorg vid geriatriska tillstånd.

I denna kurs får du även fördjupade kunskaper för att ge individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du gör din arbetsplatsförlagda utbildning under 4–5 veckor inom äldreomsorgen.

Kurser som ingår:

Kost, måltid och munhälsa, 100 p

Vård och omsorg vid demens, 100 p

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Gymnasiearbete (valbar), 100 p

Fördjupa dina kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar.

I denna fördjupning får du kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk ohälsa. Du får kunskaper om rättspsykiatrins samhällsskyddande verksamhet samt förmåga att se människan bakom brottet och kunskaper om den samhällsbaserade psykiatrins olika stödåtgärder. Din arbetsplatsförlagda utbildning (4–5 veckor) gör du inom slutenpsykiatrin eller öppenvården.

Kurser som ingår:

Samhällsbaserad psykiatri, 100 p

Rättspsykiatri, 100 p

Psykiatri 2, 200 p

Samhällskunskap 1a1, 50 p

Gymnasiearbete (valbar), 100 p  

Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

I utbildningen kan du läsa Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap om du saknar betyg i dessa kurser.

Bra att veta om utbildningen

Undervisningsformer

Du kan läsa i klassrum eller på distans. Väljer du att läsa på distans är du givetvis välkommen till de lektioner som erbjuds. Lektionerna hålls dagtid.

Lärare

Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad.

Både teori och praktik

Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett metodrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

Vi erbjuder APL vid inte mindre än tre olika tillfällen under din utbildning. Då får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal. Alla APL-placeringar ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrade.

Valbara kurser

Vi erbjuder följande valbara kurser:

– Gymnasiearbete 100 poäng
– Räddningsmedicin 100 poäng
– Teknik inom vård och omsorg 100 poäng

Betyg

Samtliga kurser leder till behörighetsgivande betyg och efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning inom vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin praktikperiod.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola. För närvarande kan endast du som är skriven i Stockholm kommun söka denna utbildning.

Här ansöker du: Stockholm stad

Frågor

Har du frågor om utbildningen? Skicka ett mejl med dina frågeställningar till våra studie- och yrkesvägledare:
komvux.stockholm@abf.se