Kursstart hösten 2024:
– 5 augusti
– 14 oktober

Vi hjälper dig med din ansökan

Sökstuga Lövholmsvägen 2, plan 4

7 augusti kl 15.00 – 18.00

13 augusti kl 14.00 – 16.00

14 augusti kl 14.00 – 16.00

Ansökan görs senast 8 veckor innan kursstart via vuxenutbildningen där du är folkbokförd.

Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som undersköterska inom många olika vård- och omsorgsverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, äldreomsorg, LSS (funktionsnedsättningsområdet) och psykiatri. Det finns ett stort behov av personal inom de flesta av dessa verksamheter och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna anställning direkt efter avslutad utbildning.

Utbildningens omfattning och innehåll

Utbildningen tar cirka 75 veckor (tre terminer) att genomföra och består av kurser på sammanlagt 1500 poäng. Kurserna är varierande och ger dig kunskaper om de flesta olika typer av verksamheter där undersköterskor arbetar. Om du inte har kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande så ingår även de.

Utbildningen innehåller APL (praktik) som innebär att du lär dig yrket tillsammans med en handledare i en eller flera vård- och omsorgsverksamheter. Under APL följer du handledarens arbetstider, vilket i regel innebär en del tidiga morgnar, sena kvällar, och vissa helgpass. APL är en obligatorisk och viktig del av lärandet i utbildningarna.

Utbildningen

Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Vård- och omsorg specialisering 100
Svenska 1* 100
eller
Svenska som andra språk 1* 100
Samhällskunskap 1a1* 50

*) De här kurserna läser du om du saknar godkänt betyg sedan tidigare.

Behörighetskrav

Du som söker behöver ha godkända betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Bra att veta om utbildningen

Undervisningsformer

Du kan välja att läsa din utbildning på plats i klassrum eller på distans.

  • Klassrum: lektioner hålls dagtid på vår skola i Liljeholmen.
  • Distans: slutexamination skrivs på vår skola i Liljeholmen.

Lärare

Våra lärare har specialistutbildning inom de ämnen som de undervisar i. De är också ute och arbetar kliniskt och är uppdaterade gällande det senaste inom omvårdnad.

Både teori och praktik

Lektionernas teori kombineras med praktiska moment på skolan. För detta ändamål har vi ett metodrum som påminner om ett rum på sjukhus. HLR (Hjärt- Lungräddning) samt HLR med defibrillator ingår i utbildningen.

APL, Arbetsplatsförlagt lärande (praktik)

APL förekommer vid tre olika tillfällen under din utbildning och är obligatorisk för att kunna bli färdigutbildad undersköterska. Under praktiken får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktiska moment samt utöva omsorg och omvårdnad med handledning av personal.

Alla APL-placeringar ordnas av ABF Stockholm och är kvalitetssäkrade.

Betyg

Samtliga kurser leder till betyg och efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument.

Efter utbildningen

Det finns ett stort behov av personal inom vården och många av dem som läser till undersköterska blir erbjudna jobb redan under sin praktikperiod. Efter avslutad utbildning behöver du ansöka om ett bevis för att använda undersköterska som yrkestitel inom vård och omsorg (gäller fr.o.m. 1 juli 2023). Läs mer om den skyddade yrkestiteln på Socialförvaltningens hemsida.

Så ansöker du

Du ansöker till utbildningen via Komvux i din hemkommun – välj ABF Stockholm som skola.

Här ansöker du: Stockholm stad
Här ansöker du: Huddinge
Här ansöker du: Botkyrka
Här ansöker du: Salem
Här ansöker du: Järfälla
Här ansöker du: Sundbyberg
Här ansöker du: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker (KCNO)
Här ansöker du: Lidingö
Här ansöker du: Sigtuna
Här ansöker du: Sollentuna
Här ansöker du: Solna
Här ansöker du: Upplands-Väsby

Frågor

Har du frågor om utbildningen? Skicka ett mejl med dina frågeställningar till ABF Liljeholmen: liljeholmen.stockholm@abf.se