Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på telefon 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.

Att tala under motstånd

Om kursen

För dig som vill utveckla din förmåga att möta motstånd när du talar inför grupp. Under denna dag kommer deltagarna att tränas i att hantera motstånd av olika slag. Inledningsvis kommer vi att ta upp olika typer av formella talsituationer som är aktuella för målgruppen, exempelvis: sammanträden, möteskultur, presentationer med frågor, utbildningar, handledning, utvecklingssamtal, anställningsintervju eller samtal med kunder/klienter. Vi kommer att titta närmare på vad respektive situation kan bjuda på för motstånd och hur man kan rusta sig för dessa hinder.

Innehåll

 • Talsituationer
 • Att presentera sitt budskap under motstånd, t. ex ointresse, lustigheter, irrelevanta frågor, skepsis eller ilska.
 • Härskarteknikerna och hur man undviker dem
 • Interaktion med publiken
 • Kroppspråk och röst
 • Praktiska övningar

Omfattning

En dag.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!

Presentationsteknik

Om kursen

För dig som behöver praktisk träning och teoretisk kunskap kring det personliga framförandet.

Innehåll

Förberedelser

 • Kommunikation – konvention och situation – att anpassa budskap till målgrupp, situationen och de förväntningar som finns.
 • Nervositet, prestationsångest och tillgångar
 • Att ladda praktiskt och mentalt
 • Att anpassa budskapet till målgruppen

Framförandet

 • Kroppen, rösten och andningen
 • Retoriska verktyg: språk, innehåll och bilder
 • Manligt och kvinnligt språk – tillgångar och hinder i kommunikationen
 • Att använda din personlighet vid framförandet – egna framförandet med återkoppling
 • Motivation och motstånd – att inspirera och hantera olika sorters publik

Framtiden

 • Kursen relaterad till din vardag
 • Framtida förväntningar och farhågor
 • Personlig handlingsplan – fortsatt utveckling som talare

Omfattning

Två dagar.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!

Kroppsspråk och personligt framträdande

Om kursen

En fördjupande kurs för dig som är van att hålla presentationer men som vill lära dig mer och bli mer bekväm i dina framföranden.

Innehåll

 • Framgångsrik kommunikation
 • Nervositet
 • Grundläggande retorik
 • Andningsteknik
 • Rösten
 • Kroppsmedvetenhet
 • Ickeverbala signaler
 • Praktiska övningar

Omfattning

Två dagar.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!