Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på telefon 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.

Kompetensbaserad rekrytering

Om kursen

Varje kurs anpassas efter kundens behov och önskemål. Tonvikten kan ligga på retorik, argumentation, kroppsspråk, presentationsteknik, personligt framförande, härskartekniker, motstånd och mycket mer.

Innehåll

 • Rekryteringsprocessen
 • Validitet
 • Magkänslan, vår personliga personlighetsteori och intervjuareffekten
 • Mångfald och diskriminering
 • Kompetensbegreppet
 • Befattningsbeskrivning och kravprofil
 • Kompetensbaserade intervjumallar
 • Tester
 • Referenstagning
 • Bedömning

Målgrupp

Deltagare som arbetar med rekrytering.

Omfattning

En dag.

Frågor?

Kontakta Marita Janulf, vår verksamhetskoordinator, som svarar på dina frågor eller funderingar. Mail: info@elvira-kunskap.se Telefon: 08-445 43 45

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!

Personligt ledarskap, kommunikation och konflikthantering

Om kursen

För dig som vill öka din självkännedom, lära dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen.

Innehåll

Självkännedom

 • REBUS-test
 • Olika sätt att kommunicera

Att ge och ta feedback

 • Feedback som hjälper
 • Feedbackens fem F

Kommunikation

 • Kommunikationsprocessen
 • Kodning och tolkning av budskap

Planera och genomföra samtalet

 • Jag-budskap och andra samtalsverktyg

Vad är en konflikt?

 • Olika typer av konflikter

Hur uppstår konflikter?

 • Vanliga konfliktkällor
 • Tidiga signaler på konflikt

Förebygga konflikter

 • Viktiga faktorer för att undvika destruktiva konflikter

Konfliktstilar

 • Att lära känna sina egna och andras mönster i konfliktsituationer

Lösa eller hantera konflikter

 • Olika metoder
 • Att våga ta itu med med andras konflikter
 • När ska jag hämta hjälp utifrån?

Omfattning

Två dagar.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!

Konflikthantering och svåra samtal

Om kursen

För dig som vill lära dig att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt och bli tydligare i kommunikationen på arbetsplatsen.

Innehåll

Att ge och ta feedback

 • Feedback som hjälper
 • Feedbackens fem F

Kommunikation

 • Kommunikationsprocessen
 • Kodning och tolkning av budskap

Planera och genomföra samtalet

 • Jag-budskap och andra samtalsverktyg

Vad är en konflikt?

 • Olika typer av konflikter

Hur uppstår konflikter?

 • Vanliga konfliktkällor
 • Tidiga signaler på konflikt

Förebygga konflikter

 • Viktiga faktorer för att undvika destruktiva konflikter

Konfliktstilar

 • Att lära känna sina egna och andras mönster i konfliktsituationer

Lösa eller hantera konflikter

 • Olika metoder
 • Att våga ta itu med andras konflikter
 • När ska jag hämta hjälp utifrån?

Omfattning

Två dagar.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!

Jämställdhet och likabehandling

Om kursen

Lär dig att arbeta aktivt med förebyggande insatser utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Innehåll

 • Historisk tillbakablick – för att öka förståelsen för hur och vilka strukturer som påverkar oss.
 • Begreppsförståelse – reda ut innebörden i begrepp som finns inom området är viktigt för att undvika missförstånd och ge grunden för ett gemensamt “språk”.
 • Normer och värderingar – en viktig del i arbetet med jämställdhet är att synliggöra normer och värderingar som råder i samhället generellt och på arbetsplatsen specifikt.
 • Lagstiftning
 • Kartläggning – förslag på hur kartläggningar kan genomföras.
 • Handlingsplan – upprättande av handlingsplaner för att komma igång med ett aktivt jämställdhetsarbete.
 • Uppföljning – hur fortskrider arbetet, förutsättningar och eventuella motgångar. Hur går man vidare?
 • Upplägg och innehåll anpassas efter gruppens tidigare erfarenheter och önskemål.

Arbetssätt

 • Teoretiska genomgångar, gruppdiskussioner, värderingsprövningar, kartläggningar och formulera handlingsplaner.
 • Fokus på aktivitet – att gå från tal till handling.

Målgrupp

Nyckelpersoner.

Omfattning

9 timmar – 3 tillfällen á 3 timmar.

Anmälan företag

Begär offert!

Anmälan privatperson

Anmäl dig!