FRÅGOR?

Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.

Tolk - ansökan, grundutbildning till kontakttolk 2019

 • 1. Grundläggande information

 • exempel: arabiska, persiska, tyska
 • exempel: ryska, dari, engelska
 • 2. Din utbildningsbakgrund

  Ange vilken typ av gymnasieutbildning du har. Har du utländsk gymnasieutbildning ange i vilket land. Glöm inte att dina utländska betyg ska vara validerade av UHR.
 • Ange skola, inriktning/linje samt avslutat år.
 • Ange skola, inriktning/linje samt avslutat år.
 • Utbildningens namn.
 • Ämne
 • 3. Språkstudier

  a) Studier i svenska
 • Ange här om det är något särskilt vi behöver veta om dig.
  Utländska betyg ska vara validerade av UHR (www.uhr.se).
 • 4. Betyg och utbildningsbevis

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du bifoga betyg och intyg som styrker din behörighet.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton.