Ansökan är öppen för anmälan till Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk start augusti 2024.
Ansökningsperioden är förlängd till 15 maj. 

Fyll i formuläret nedan.

Efter du har tryckt på knappen ”skicka” så ska du få ett meddelande på din skärm att din ansökan har skickats iväg, samt en kopia på din ansökan till e-post.
Alla fält markerat med  måste vara ifyllda för att ansökan ska gå att skicka iväg.
Formuläret fungerar bäst i webbläsarna Chrome eller Firefox.

Om du har frågor eller problem med din ansökan kontakta då oss på:

grt.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.

Ansökan Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk - start augusti 2024

 • ÅÅÅÅMMDD-xxxx
 • ex Stockholm, Solna, Borlänge osv.
 • Upprepa din e-post adress
 • ex 076-1234567
 • 2. Din utbildningsbakgrund

  Ange om du har en svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande. Glöm inte att dina utländska betyg ska vara validerade av UHR.
  Har du studerat på Yrkeshögskola, Högskola eller Universitet?
 • 3. Språkstudier

  a) Studier i svenska
  Ange den högsta nivå du har läst svenska i.
  Hur har du inhämtat kunskaper och färdigheter i tolkspråket
 • Har du frågor kring utbildning eller om du vill informera anordnare kontakta oss på grt.stockholm.se
  Utländska betyg ska vara validerade av UHR (www.uhr.se). För att din ansökan ska vara komplett måste du ha styrkt behörighet med godkända betyghandlingar. Bilder från antagning.se är ej en betygshandling.
 • 4. Betyg och utbildningsbevis

  För att din ansökan ska vara komplett behöver du bifoga betyg och intyg som styrker din behörighet. Scanna gärna alla betyg och intyg och spara i en fil.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton. Vänligen scanna gärna alla betyg och intyg i en fil om det är möjligt.
 • Ladda upp intyg och betyg som styrker dina studier. OBS! Intygen ska vara scannade, ej foton. Vänligen scanna gärna alla betyg och intyg i en fil om det är möjligt.