Håkan Wiclander

Studieombudsman

Tel: 08-453 41 01

Simon Hansson

Verksamhetschef Folkbildningen

Tel: 08-453 41 25

Harald Hagman

Ekonomi, IT och Fastighetschef

Tel: 08-453 41 06

Mattias Svensson

Operativ chef ABF Stockholm Koncern
E-post: mattias.svensson2@abf.se

Tel: 08-453 41 12

Henrik Thörnqvist

Verksamhetschef Vuxenutbildningen och VD ELVIRA Kunskapsutveckling AB

Tel: 08-620 26 01