Calle Nathanson

Studieombudsman och koncernchef

Tel: 08-620 26 00

Simon Hansson

Verksamhetschef Folkbildningen

Tel: 08-453 41 25

Harald Hagman

Ekonomi, IT och Fastighetschef

Tel: 08-453 41 06

Henrik Thörnqvist

Verksamhetschef Vuxenutbildningen

Tel: 08-620 26 01

Madeleine Danin

HR-chef

Tel: 08-453 41 13

Marie Eriksson

VD Cirkeln Konferens & Servering

Tel: 08-453 41 04

Vesna Jovanovic

Verksamhetschef Yrkeshögskola / Tolkutbildningar

Tel: 08-453 41 32

Elaine Edholm

VD Elvira Kunskapsutveckling AB

Tel: 08-453 41 11