Om Ortens organisatörer 2.0

Ortens organisatörer 2.0 är till för dig som är 13–25 år som vill diskutera de frågor som du tycker är viktiga, öka din kunskap om samhället och organisera dig. Du kan delta i projektet genom att leda din egen studiecirkel eller som deltagare i en studiecirkel.

Vi kommer att hålla cirkelledarutbildningar för alla blivande cirkelledare där du får lära dig om folkbildning, demokratins processer och ledarskap. Cirkelledarna är avlönade och bildar en grupp som träffas minst 5 gånger där ni diskuterar och jobbar med era idéer och drömmar.

Eftersom Ortens organisatörer är ett sätt att påverka – samhället och sig själv – så handlar alla teman om olika former av maktstrukturer och orättvisor och ni kommer tillsammans att jobba fram en slutprodukt i projektet som kan vara en text, film, podcast eller något helt annat.

Kontakt

Vill du jobba som cirkelledare eller vara deltagare i projektet, skicka ett mejl till ortensorganisatorer.stockholm@abf.se

I samarbete med