Vi hoppas att verksamheten är och kommer fortsätta vara meningsfull – du vet väl att du alltid är välkommen att kontakta din samordnare om ni har idéer som ni vill få stöd i att förverkliga?

Rapportera

Du har i kontakt med en samordnare i uppstarten av cirkeln fått inloggningsuppgifter till systemet, använd dessa och logga in här. Saknar du kontaktuppgifter eller har du tappat bort dem? Kontakta din samordnare!

Folkbildningsrådet

När du har genomfört en studiecirkel i samarbete med ABF Stockholm så rapporterar du in den till oss. Det rapporterar vi sedan in till Folkbildningsrådet. Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken:

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Läs mer om hur Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund här.