ABF finns i hela staden

Tillsammans med Folkets Hus, samlingslokaler och hemgårdar vill ABF Stockholm:

  • ge möjlighet för stockholmare att både skapa och uppleva kultur där man bor tillsammans med sina grannar
  • sänka trösklarna och öka tillgängligheten till kultur- och bildningsverksamhet där den efterfrågas
  • att bildnings och kulturverksamhet ska äga rum i samlings- och föreningslokaler
  • nå fler och nya deltagare med fokus på prioriterade målgrupper

Under våren 2024 erbjuder vi en mångfald av kurser som äger rum på Folkets Hus, öppna för alla!

För att anmäla dig till en kurs trycker du på länkarna nedan. Saknar du något i utbudet? Har du en idé som du vill förverkliga? Är du aktiv i en förening eller fri grupp och söker lokal? Kontakta oss på team samlingslokaler!

Natte Högberg, natte.hogberg@abf.se teamleader
Lucia Ramirez Tuesta, lucia.ramireztuesta@abf.se samordnare