Som deltagare på ABF Stockholm Komvux och SFI har du möjlighet att vända dig till våra studie- och yrkesvägledare för vägledning kring dina nuvarande och kommande studier. Kontakta din skola för att boka tid eller ring 08-453 41 00 för att hamna rätt! Du når våra medarbetare genom mejl på förnamn.efternamn@abf.se.

Ann-Charlotte Viklander

SFI City

Tel: 08-453 41 75

Lovisa Hegart

Komvux City

Tel: 08-453 41 43

Julie Lau

Vård & omsorg Liljeholmen

Tel: 08-453 27 96

Jessica Thorell

Komvux & SFI Liljeholmen

Tel: 08-453 41 26