Som deltagare på ABF Stockholm Komvux och SFI har du möjlighet att vända dig till våra studie- och yrkesvägledare för vägledning kring dina nuvarande och kommande studier. Kontakta din skola för att boka tid eller ring 08-453 41 00 för att hamna rätt! Du når våra medarbetare genom mejl på förnamn.efternamn@abf.se.

Shiori Yukie

City

Tel: 08-453 41 75

Lovisa Hegart

Komvux City

Tel: 08-453 41 43

Pernilla Kainz

Liljeholmen

Tel: 08-453 41 26

Lisa Nilsson

Liljeholmen

Tel: 08-453 41 93