Som deltagare på ABF Stockholm Komvux har du möjlighet att vända dig till våra studie- och yrkesvägledare för vägledning kring dina nuvarande och kommande studier. Kontakta din skola för att boka tid.

Citysyv.city@abf.se
Liljeholmensyv.liljeholmen@abf.se

Jessica Tilstam

City (SFI)

Tel: 08-453 41 75

Lovisa Hegart

City (Komvux)

Tel: 08-453 41 43

Julie Lau

Liljeholmen (Komvux & SFI)

Jessica Thorell (sjukskriven tillsvidare)

Liljeholmen (Komvux & SFI)

Maria Bjerlöw

Liljeholmen (Vård och omsorg)

Tel: 08-453 41 26