De som arbetar på enheten samt vilka områden de har ansvar för ser du här nedan. Du når våra medarbetare genom mejl på förnamn.efternamn@abf.se.

Vesna Jovanovic – Verksamhetschef Yrkeshögskolan / Tolkutbildningar 08-453 41 32

SAMMANHÅLLEN GRUNDUTBILDNING TILL KONTAKTTOLK OCH TOLKKURSER

Lisa Wigren

Utbildningsansvarig tolkutbildningar

Tel: 08-4534133

Emilia Ahrari

Samordnare/administration

Tel: 08-453 27 98