Вільні місця на участь у програмі Ukraine Competence Program, що спрямована на ринок праці, закінчилися. Реєстрацію закрито. 

Про Ukraine Competence Program 

Ukraine Competence Program (UCP) – це ініціатива під проводом ELVIRA за фінансування Європейського соціального фонду, спрямована на людей, вимушених тікати від війни в Україні. Мета програми — скерувати Вас у Вашій кар’єрі та підвищити Ваші компетенції у сферах, необхідних для інтеграції на шведському ринку праці. Основою нашої програми є кар’єрні консультації. Кар’єрні координатори інформуватимуть, мотивуватимуть, а також допомагатимуть Вам знайти роботу, стажування або навчання. В межах проекту ми також запропонуємо Вам курси підвищення кваліфікації у професійній сфері, професійні мовні курси, курси суспільствознавства та соціальні заходи. ELVIRA вірить, що поєднання цих зусиль та охоплення широкого спектру програми відкривають можливості, які дозволять Вам швидше інтегруватися у шведське суспільство та ще на крок наблизитися до самозабезпечення.

FAQ:

 1. Чи UCP те ж саме, що SFI і Komvux? 
  Ні, UCP та SFI не одне й те ж саме. SFI (шведська для іммігрантів) – це безкоштовний курс шведської в межах komvux, який пропонується більшості іммігрантам у Швеції і який відповідає рівню 5-6 класу у шведській загальноосвітній школі. SFI є частиною Komvux. В межах SFI деякі школи пропонують SFX, що означає Svenska för yrkesutbildade (шведська для спеціалістів). SFX – це навчання шведської мови з особливою увагою на ділову шведську.  

  Komvux означає “Kommunal vuxenutbildning” (комунальна освіта для дорослих). Komvux призначений для дорослих, у яких немає освіти з якихось предметів шкільної або гімназійної програми. Ті, хто вивчає шведську, після закінчення курсів SFI може продовжити навчання, зокрема, на базовому рівні (SVA-grund, тобто базовий курс шведської як другої мови, частини 2-4, що відповідає рівню 9 класу у шведській загальноосвітній школі) або на гімназійному рівні (SVA 1-3). 

  Мета Ukraine Competence Program – допомогти українським біженцям вийти на шведський ринок праці. Аби досягти цієї мети, ми пропонуємо координування з питань освіти і роботи/коучинг, заходи, пов’язані з ринком праці, та мовні курси зі шведської та англійської. UCP фінансується Європейським соціальним фондом.  
 1. Як мені знайти інформацію про SFI, KOMVUX, UCP?  
  a. Всі муніципалітети вирішують самостійно, чи пропонувати SFI та Komvux своїм мешканцям. Зверніться до свого муніципалітету. 
  b. Найголовніше пам’ятати, що Ви маєте самостійно шукати інформацію. Користуйтеся пошуковою системою Google та читайте листи, які отримуєте на свою електронну пошту.  
  c. SFI (для тих, хто проживає у муніципалітеті Стокгольма): https://vuxenutbildning.stockholm/anmal/ 
  (Якщо ви не зареєстровані у муніципалітеті Стокгольм, будь ласка, зверніться до свого муніципалітету).
  d. Komvux (для тих, хто проживає у муніципалітеті Стокгольма): https://komvux.stockholm.se/vux/vux/Start 
  (Якщо Ви не зареєстровані у муніципалітеті Стокгольм, будь ласка, зверніться до свого муніципалітету).

 2. Як подати заявку на участь в UCP?
  https://forms.office.com/e/cGHBjyp5PY

 3. Чи повинен я обирати між UCP та SFI? 
  Ні, Ви можете навчатися на SFI та UCP одночасно. Ви обираєте самостійно. Ці організації не конкурують між собою. Якщо Ви ще не обрали школу, де будете вивчати SFI, оберіть ABF Stockholm Liljeholmen. Так Вам буде легше брати участь в UCP та навчатись на SFI одночасно, тому що ми будемо в одній будівлі.

 4. Мені 16 років, чи можу я брати участь в Ukraine Competence Program? 
  Ні, в UCP можна взяти участь за умови, що Вам вже виповнилося 18 років і Ви підпадаєте під дію Директиви про тимчасовий захист у Швеції.

 5. Які мовні курси будуть в UCP? 
  Мовні курси будуть зосереджені на певних професійних категоріях. Все ще буде можливість вивчати шведську у сфері догляду і піклування або Tisus, а також шведську на просунутому рівні (B2-С1). Окрім того, ми запропонуємо загальні курси ділової шведської та англійської мов, що базуватимуться на професійно орієнтованій лексиці та мові, яка використовується на більшості робіт.

 6. Чи будуть курси англійської мови? 
  Так. Проте курси не будуть зосереджені виключно на чомусь одному, наприклад на граматиці. Завдяки предметноорієнтованому методу роботи, Ви зможете розвинути свої мовні навички у різних професійних сферах.

 7. Я хочу вивчати шведську/англійську початкового рівня. Що мені робити? 
  Якщо Ви хочете вивчати шведську початкового рівня, тоді Вам краще навчатись на SFI. Ми запропонуємо курс шведської для початківців (обмежена кількість місць, два рази на тиждень) для тих, хто не має доступу до SFI. Ми також запропонуємо курс англійської для початківців.

 8. Чи будете викладати, наприклад, шведську для фінансистів?  
  Ні, ми не будемо пропонувати курс шведської для фінансистів. Натомість, ми запропонуємо Вам курси загальної шведської з профорієнтованою термінологією, що базується на шведському ринку праці в цілому. На цих курсах Ви зможете практикувати мову у кількох галузях. Якщо Вам потрібно поповнити словниковий запас у певній професійній сфері, Ви можете самостійно читати тематичні статті або звернутися за порадою до викладача.

 9. Чи можу я обрати викладача в UCP? 
  Ні. Ви не зможете обрати викладача. Викладачі, які будуть вести заняття зі шведської, це Julia Pankiv, Helena Novikova, Anna Lysenko та Andrea Simonelli. Alok Naulakha викладатиме англійську.

 10. Чи буде новий проект орієнтований лише на ринок праці та координування з питань роботи?
  Ні, але передбачається, що, аби брати участь у проекті, Ви будете брати активну участь у кар’єрному плануванні та заходах, спрямованих на ринок праці. Учасникам будуть запропоновані регулярні зустрічі з кар’єрними координаторами/коучами з питань ринку праці протягом усього періоду програми. Мета програми — допомогти Вам знайти правильний шлях у Вашому професійному житті (до прикладу, через курси підвищення кваліфікації, мовні курси, кар’єрне координування/коучинг з питанб ринку праці). Мовні курси стають своєрідним інструментом під час Вашого шляху до отримання роботи, нового виду діяльності, практики або освіти. 

 11. Чи можу я відвідувати лише мовні курси в UCP? Чи є обов’язковим брати участь у заходах, спрямованих на ринок праці? 
  Ні, кар’єрне координування/коучинг з питань ринку праці є обов’язковою умовою для участі в UCP.

Контакти

Якщо у Вас є питання стосовно програми, зв’яжіться з нами електронною поштою esfcare.stockholm@abf.se

Information på svenska

Platserna till arbetsmarknadsprogrammet Ukraine Competence Program är nu slut. Anmälan är stängd.

Ukraine Competence Program, som bedrivs av ELVIRA och finansieras av Europeiska socialfonden, är ett initiativ som riktar sig till dig som har flytt kriget i Ukraina. Syftet med programmet är att karriärvägleda dig och öka din kompetens inom områden som krävs för att du ska kunna etablera dig på den svenska arbetsmarknaden. Karriärvägledning utgör kärnan i programmet där karriärvägledarna informerar, motiverar och hjälper dig att hitta arbete, praktik eller utbildning. Programmet erbjuder dig även kompetensstärkande arbetsmarknadskurser, yrkesinriktade språkkurser, samhällsorienteringskurser och sociala aktiviteter. ELVIRA tror på en kombination av dessa insatser och ett brett programutbud för att möjliggöra ett snabbare inträde i det svenska samhället och ett steg närmare självförsörjning.

FAQ:

 1. Är UCP samma sak som SFI och Komvux? 
  Nej, UCP och SFI/Komvux är inte samma sak. SFI (svenska för invandrare) är en kostnadsfri komvux-kurs i svenska som erbjuds de flesta invandrarna i Sverige och motsvarar årskurs 5-6 i den svenska grundskolan. SFI är en del av Komvux. Inom SFI erbjuder vissa skolor SFX, vilket står för Svenska för yrkesutbildade. SFX är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.
  Komvux står för “Kommunal vuxenutbildning”. Komvux är till för vuxna som saknar utbildning i vissa ämnen från grund- eller gymnasieskolan. Du som läser svenska kan efter avslutad SFI-kurs fortsätta med bl.a. svenska på grundläggande nivå (SVA-grund, delkurs 2-4 som motsvarar årskurs 9 i den svenska grundskolan) eller på gymnasial nivå (SVA 1-3).Syftet med Ukraine Competence Program är att hjälpa ukrainska flyktningar att komma ut i arbetslivet. För att kunna uppnå detta mål erbjuder vi t.ex. karriärvägledning/coachning, arbetsmarknadsaktiviteter och språkkurser i svenska och engelska. UCP är finansierat av Europeiska socialfonden.
 2. Hur hittar jag information om SFI, Komvux och UCP?  
  a. Alla kommuner bestämmer själva om de ska erbjuda sina invånare SFI och Komvux. Kontakta din hemkommun för mer information.
  b. Det viktigaste som du alltid måste komma ihåg är att du själv måste leta efter information. Googla och läs dina mail.
  c. SFI (i Stockholm): https://vuxenutbildning.stockholm/anmal/
  Om du inte bor i Stockholm måste du höra av dig till din hemkommun.
  d. Komvux (om du bor i Stockholm): https://komvux.stockholm.se/vux/vux/Start
  Om du inte bor i Stockholm måste du höra av dig till din hemkommun.
 3. Hur anmäler jag mig till UCP? 
  Du anmäler dig här: https://forms.office.com/e/cGHBjyp5PY
 4. Måste jag välja mellan UCP och SFI?
  Nej, du kan studera på båda samtidigt. Du väljer själv. Verksamheterna är inte konkurrerande. Om du inte har valt en skola där du ska läsa SFI välj ABF Stockholm i Liljeholmen då blir det lättare för dig att delta i UCP samtidigt som du läser SFI, eftersom vi kommer att vara i samma byggnad.
 5. Jag är 16 år gammal, kan jag delta i UCP? 
  Nej, UCP är för dig som är över 18 år och som omfattas av massflyktsdirektivet.
 6. Vilka språkkurser ingår i UCP? 
  Språkkurserna kommer att ha en inriktning mot några yrkeskategorier. Man kommer att kunna läsa vårdsvenska eller Tisus och avancerad svenska (nivå B2-C1). Utöver det kommer vi att erbjuda kurser i generell yrkeslivssvenska och yrkeslivsengelska där språkundervisningen utgår från ordförråd och språkbruk som används på de flesta arbetsplatser.
 7. Kommer det att erbjudas kurser i engelska?
  Ja. Kurserna kommer dock inte bara fokusera på t.ex. grammatik. Utifrån ett ämnesinriktat arbetssätt kommer du att få utveckla dina språkfärdigheter samtidigt som vi fokuserar på olika yrkesområden.
 8. Jag vill läsa nybörjarsvenska/nybörjarengelska. Vad ska jag göra? 
  Om du vill läsa en nybörjarkurs i svenska är det bättre att du läser på SFI. Vi kommer att erbjuda en kurs (med begränsat antal platser) för nybörjare (två lektioner i veckan) för dig som bor i en kommun som inte erbjuder SFI till ukrainare. Vi kommer också att erbjuda en nybörjarkurs i engelska.
 9. Kommer ni att undervisa i t.ex. finanssvenska?
  Nej, vi kommer inte att erbjuda kurser i finanssvenska. Istället har vi valt att erbjuda kurser i generell yrkeslivssvenska, som utgår från den svenska arbetsmarknaden i stort, där du får öva på svenska som är viktig i flera olika branscher. Behöver du utveckla ditt ordförråd i en specifik yrkeskategori kan du själv läsa faktatexter eller rådfråga din lärare.
 10. Kan jag välja min lärare?
  Nej, du kommer inte att kunna välja lärare. Lärarna som kommer att undervisa i svenska är Julia Pankiv, Helena Novikova och Andrea Simonelli. Alok Naulakha kommer att undervisa i engelska.
 11. Handlar UCP endast om arbetsmarknadscoachning?
  Nej, men för att kunna vara med i programmet förutsätts det att du deltar i karriärvägledningen. Deltagare genomför regelbundna möten med sin karriärvägledare under hela programperioden. Syftet med programmet är att hjälpa dig nå dina karriärmål genom t.ex. genom kompetensstärkande arbetsmarknadskurser, språkkurser och karriärvägledning. Språkkurserna blir ett verktyg under din resa för att hitta jobb, ett annat jobb, praktik eller högre utbildning.
 12. Kommer jag att bara kunna gå i en språkkurs i UCP eller måste jag också delta i arbetsmarknadsaktiviteter? 
  Nej, att delta i karriärvägledning är ett krav för att få delta i UCP.

Kontakt

Har du frågor om programmet? Hör av dig till oss på esfcare.stockholm@abf.se