Kursen syftar till att utveckla kritiskt tänkande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar med hållbar utveckling där frågor om energi, biologisk mångfald, ekosystemtjänster ingår och mänskliga rättigheter ingår. Vi tittar även närmare på faktorer som påverkar individens hälsa samt folkhälsa. Ett annat område i kursen är genteknikens möjligheter samt etiska dilemman kopplat till dessa. Inom alla områden knyter vi an till aktuella samhällsdiskussioner. Under kursen får du även ställa upp en egen laboration. För distansstudier gäller: Slutprov genomförs i skolans lokaler. Onlineseminarium eller examinationer i skolans lokaler varannan måndag kl 13.00-15.00.

Plats
Datum
Dag
Tid
Kurskod
City
3/1-11/3
Mån, Ons
09.00-12.00
AB221NA01BK1CI
Distans
3/1-11/3
Tors
18.00-20.00
AB221NA01BD
Distans
7/2-15/4
Tors
18.00-20.00
AB222NA01BD
City
14/3-20/5
Mån, Ons
09.00-12.00
AB223NA01BK1CI
Distans
14/3-20/5
Tors
18.00-20.00
AB223NA01BD
Distans
18/4-24/6
Tors
18.00-20.00
AB224NA01BD
City
23/5-24/6
Mån, Tis, Ons, Tors
09.00-12.00
AB225NA01BK1CI

SÅ ANSÖKER DU

Du ansöker till kursen genom din hemkommuns webbplats. Vi har avtal med nästan alla kommuner i Stockholms län, så de flesta kan söka våra kurser oavsett var i Stockholm man bor. Du har också rätt att läsa grundläggande kurser i kärnämnen i vilken kommun du vill.

Om du inte hittar din kommun i listan kan det vara så att ABF Stockholm saknar avtal med din hemkommun för denna kurs. Du har då möjlighet att göra en ansökan genom en annan kommun. Observera att du måste få ansökan beviljad av Vuxenutbildningen i din hemkommun för att få lov att studera i annan kommun.

Om du inte hittar din kommun i listan rekommenderar vi att du ansöker kursen genom Stockholms kommun: www.komvux.stockholm.se

Ansök