SocForum 2018

Tema Framtiden på #SocForum den 24 november 2018

Den 24 november äger #SocForum 2018 rum i ABF-huset och årets tema är Framtiden. Forumet samlar arbetarrörelsen, den breda vänstern och allmänheten för progressiv, framåtsyftande idédebatt och konkreta handlingsplaner.

Allt framgångsrikt arbete för progressiv samhällsförändring tar sin utgångspunkt i vad vi vill med framtiden. Den svenska arbetarrörelsen och den breda vänstern har arbetat i motvind i decennier och varit tvungna att lägga all kraft på att försvara det vi tidigare kämpat för och vunnit. Det har satt spår. Vet vi ens vilken framtid vi vill se? Hur ser förutsättningarna ut, och hur vi tror att vägen dit kan se ut?

SocForum 2018 vill lyfta blicken, från tillbakablickande och dagspolitik till att låta de nödvändiga framtidsprojekten ta form. Med avstamp i visionerna om ett jämlikt och rättvist samhälle kan vi tillsammans skissera kartan och ta sikte på de vägar som öppnar sig. Framtiden är vår att forma, tillsammans.

Har du frågor om årets SocForum? Eller är du arrangör och vill skapa en programpunkt eller ha ett bokbord? Välkommen att höra av dig via mejl till socforum.stockholm@abf.se!

Besök gärna SocForums Facebook-sida!

#socforum
#socforum18