Anmälan till Socialistiskt forum 2017

ANMÄLNINGSTIDEN FÖR PROGRAMPUNKTER HAR GÅTT UT!

 

Vill du anmäla intresse för att arrangera en programpunkt på Socialistiskt forum 2017? 


Fyll i formuläret nedan senast den 27 oktober.  Vill du ha bokbord fyller du in formuläret för detta, senast 6 november!

Välkomna med era förslag i det här formuläret! Alla förslag måste vara inne senast den 27 oktober. Under november kommer ni få besked om ert förslag kommer med i programmet för Socialistiskt forum 2017.

Varje programpunkt ska vara högst 45 minuter, om det inte är en föreställning eller filmvisning. Socialistiskt forum eftersträvar jämställd och jämlik representation i programpunkterna som anordnas på forumet, vilket vi självklart hjälper er arrangörer att åstadkomma.