Program

Programmet uppdateras löpande.

Kl. 10.00 – 10.45 – LO-distriktet i Stockholms län
”Pensionssystemet är trasigt – går det att laga?”

Allt färre känner att de kan lita på pensionssystemet. Något måste göras. Men vad? Följ med på en snabbkurs i pensionssystemet och ett samtal kring var vi befinner oss, vart vi vill och vad som krävs för att skapa ett anständigt samhälle i framtiden. Lyssna till ett samtal mellan LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren och Tankesmedjan Tidens verksamhetschef Johan Sjölander med Peter Gustavsson som moderator.

Kl. 11.00 – 11.45 – Feministiskt Initiativ Stockholm
”Skuldsatt, våldsutsatt och bostadslös – det ekonomiska våldets konsekvenser”

Kvinnors ekonomiska ofrihet är ett stort samhällsproblem och hindrar den kvinna som måste fly från våld. Vi vet att klass, etnicitet och kön hänger ihop. Kvinnor arbetar i de sektorer som har lägst lön och otrygga anställningar. Kvinnor får i högre grad fattigpensioner och nära hälften av alla kvinnor har inte råd att bo kvar vid skilsmässa. Många kvinnor som utsätts för våld saknar skyddsnät.
Välkomna till ett samtal där vi pratar om kvinnors ekonomiska ofrihet och konsekvenserna av mäns våld mot kvinnor – och vad som ska göras framåt.

Medverkande:

Bernadita Nuñez, Terrafem
Lisa Palm, Gruppledare Fi Stockholm
Wictoria Hånell, verksamhetsledare Qjouren.

Moderator: Miriam King, projektledare Fi Stockholm

Kl. 12.00 – 12.45 Arena Idé
”Jämlik vård – en handlingsplan”

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges utifrån behov och på lika villkor för hela befolkningen. I verkligheten går utvecklingen inom svensk sjukvård åt fel håll. Istället för en behovsstyrd och jämlik hälso- och sjukvård har vi fått en vinststyrd och alltmer ojämlik vård. I den vinststyrda vården är vissa patienter lönsamma och prioriteras, medan andra klassas som olönsamma och hamnar längre bak i kön.
Det här seminariet handlar om utvecklingen mot en allt mer ojämlik vård – och vad som kan göras för att skapa en bättre och mer jämlik vård.

Medverkande:
Lisa Pelling, chef för Arena Idé, medförfattare till boken ”Jämlik vård – en handlingsplan”
Eva Nordlund, ordförande för Barnmorskeförbundet
Mari Huuponen, utredare på Kommunal, författare till rapporten ”Pandemin i sjukvården”

Kl. 13.00 – 13.45 Katalys
”Vad ska Magdalena Andersson göra för att vinna valet 2022?”

Valet tornar upp sig nästa år. Socialdemokraternas nya partiledare Magdalena Andersson har en rad utmaningar framför sig. Vad ska hon göra och inte göra – för att vinna valet?

Medverkande:
Göran Greider, poet och chefredaktör för Dalademokraten
Zina Aldewany, ledarskribent Aftonbladet
Niklas Altermark, statsvetare
Karin Svanborg Sjövall, liberal debattör, tidigare Timbrochef
Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

Kl. 14.00 – 14.45 LO-distriktet i Stockholms län
”Det frånvarande klassperspektivet när Sverige firar ”100 år av demokrati”

Sedan 2019 har den s.k. allmänna rösträttens 100 års jubileum firats. I denna skildring av rösträttskampen har arbetarrörelsen lyst med sin frånvaro. Kämpade arbetarrörelsen inte för allas demokratiska rättigheter? Dessutom blev rösträtten inte så allmän, den inskränktes för stora befolkningsgrupper genom olika s.k. rösträttsstreck. Vilka var det som utestängdes och hur såg arbetarrörelsen på rösträttens begränsningar?
Lyssna på historikerna Malin Arvidsson (Lunds universitet), Bengt Sandin och Fia Sundevall från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Samtalet leds av Jonas Söderqvist från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Kl. 15.00 – 15.45 ETC
”Hur vinner vi kampen om agendan?”

Över 90 procent av alla medier är borgerliga, public service är under attack från M-KD-SD och extremhögern har en hel pamflett av högljudda publikationer som når hundratusentals människor varje vecka. Vad är de röda medieplattformarnas roll inför valet – och hur kan de påverka kampen om agendan?

Medverkande: Andreas Gustavsson, chefredaktör för Dagens ETC, Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena, Maria Persson, chefredaktör för Aktuellt i Politiken och Leonidas Aretakis, chefredaktör för Flamman. Samtalet leds av Anna-Maria Carnhede.

Kl. 16.00 – 16.45 Vänsterpartiet Storstockholm

Nordisk Socialism

I boken ”Nordisk socialism” diskuterar författaren hur klimatförändringar, finanskriser och växande ojämlikhet får allt fler att ifrågasätta kapitalismen. Är det möjligt att bygga en demokratisk ekonomi som tillgodoser alla människors grundläggande behov?

Lyssna på Pelle Dragsted, tidigare ledamot av danska Folketinget och Lorena Delgado, riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet, prata om hur kan framtidens socialism kan se ut. Är det nordiska välfärdsbygget en del av lösningen?

Fri entré. Först till kvarn på plats.

Nyhetsbrev

Klicka här för att anmäla dig till våra nyhetsbrev rörande SocForum.