Grundutbildning till kontakttolk – distans – start september 2019

Vi tar från och med 3 maj endast emot ansökningar i språken
Arabiska • persiska • Polska • Ryska • turkiska

Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheteten för yrkeshögskolan.

Vad gör en kontakttolk?
Myndigheten för yrkeshögskolan har utgivit en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här!

Grundutbildning till kontakttolk – distans – start september 2019

Utbildningen kommer att pågå från september 2019 till juni 2020.
Den största delen av studierna sker på distans. Observera att det ingår obligatoriska närträffar.
Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sju delkurser.

Antagning
Sista ansökningsdatum var 30 april 2019. För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess. Vi tar emot kompletta ansökningar i arabiska, persiska, polska, ryska och turkiska.
Förkunskapstesten äger rum under vecka 21.

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt. Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt och muntligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Förkunskapstesten datum
Skriftligt: 22 maj
Muntligt: 24 maj beroende på språk

Start
September 2019.

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årigt, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2/ SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket.Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstestUnder de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.


Grundutbildningens upplägg

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.

Ansökan
Skriv ut och fyll i blanketten alternativt fyll i den digitala ansökan.

Digital ansökan: https://abfstockholm.se/ettarig-sammanhallen-grundutbildning-till-kontakttolk/

Blankett: Ansökan Grundutbildning till kontakttolk 2019 Distans

Ofullständig ansökan bearbetas ej.
Sista ansökningsdag 2019-04-30.
Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Frågor?
På www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar.
Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.