Vi tar emot ansökningar i följande språk
Arabiska – Kinesiska – Polska – Spanska – Turkiska 

Sista ansökningsdatum 15 november 
Vänligen kontakta oss för ansökan. 

Vill du studera i ett annat språk kontakta oss så kan vi meddela vilken skola du ska kontakta.

Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad gör en kontakttolk? Myndigheten för yrkeshögskolan har utgivit en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här!

Grundutbildning till kontakttolk – bunden – start januari 2020

Utbildningen kommer att pågå januari till december månad under 2020. Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart, den omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser. Gruppen träffas tisdagar och torsdagar mellan ca 17.45-21.00 och lördag eller söndag mellan 09.00-16.00.

Antagning
Sista ansökningsdatum är 15 november 2019. För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess.

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt. Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Start
Januari 2020.

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2/ SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket.

 

Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest. Under de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

Grundutbildningens upplägg

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs. 

Ansökan
Skriv ut och fyll i blanketten alternativt fyll i den digitala ansökan.
Glöm ej att bifoga betyg. Ofullständig ansökan bearbetas ej.
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Digital ansökan:  Ansökan till Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk 2020
Blankett:  Ansökan – Blankett Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk 2020

Frågor?
Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.

På www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontakttolk och när utbildningarna startar.