Validering – anmälan stängd

Anmälan har stängt och öppnar igen under hösten 2024

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar. Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till grundutbildningen till kontakttolk. Syftet med validering är att synliggöra din kompetens förvärvad genom erfarenhet och att i samband med ett kartläggningssamtal avgöra vilka delar av den sammanhållna grundutbildningen du kan tillgodoräkna dig samt om du behöver komplettera genom prov eller delkurser. Valideringsprocessen kan pågå mellan 3 -12 månader.

Vem är aktuell för validering?

Du ska vara aktiv tolk och ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna någon tolkutbildning eller tolkkurser. Efter anmälan kommer du, om ABF Stockholm bedömer att du kvalificerar för validering, få en tid för kartläggningssamtal.

Valideringsprocessen

 • Den kompletta anmälan registreras. Har du skickat in din anmälan för validering till annan utbildningsanordnare kommer ABF Stockholm inte att behandla din anmälan.
 • Innan kartläggningssamtalet kan du bli uppringd av valideringsutföraren för ett inledande samtal. Därefter kan valideringsutföraren meddela dig att du inte är aktuell i valideringsprocessen eller skicka kallelse till kartläggningssamtal.
 • Kartläggningssamtalet genomförs av en bedömare som har bred erfarenhet av tolkyrket, sammanhållen grundutbildning till kontakttolk och validering.
 • Samlad bedömning av dina kompetenser, erfarenheter och utbildningar görs och du meddelas resultatet genom ett kartläggningsutlåtande och individuell studieplan några veckor efter kartläggningssamtalet.
 • ABF Stockholm dokumenterar kartläggningssamtalet och arkiverar alla inkomna handlingar som bedöms vara av värde i valideringen.

När dina kunskaper har kartlagts och bedömts kan resultatet bli följande:

 • Du behöver komplettera delar av grundutbildningen.
 • Du behöver genomgå olika skriftliga och muntliga prov.
 • Du behöver gå hela grundutbildningen.
 • Du får ett utbildningsbevis då dina kunskaper anses motsvara grundutbildningens examensmål.
 • Du får ett kompetensbevis på de delar av grundutbildningen som du kan tillgodoräkna dig.

Validering eller grundutbildning

Bedömer ABF Stockholm att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare.

Kostnader

Totala kostnaden för sökande är 500 kr och betalas innan man kommer på kartläggningssamtal. Faktura skickas efter registrering av anmälan och när tid för kartläggningssamtal bokats.

För att anmälan ska vara fullständig var vänlig skicka in följande dokument:

 • Anmälan om validering
 • Kompetenskartläggning
 • Självskattningsverktyg för tolkkompetens
 • Fallstudie: Uppgift i etik och tolkningsteknik
 • Arbetsgivarintyg från tolkförmedlingar med antal genomförda tolkuppdrag. Observera att det ska framgå hur många tolkuppdrag du genomfört i det tolkspråk du anmält för validering
 • Intyg och betyg på genomförda utbildningar och kurser.

Anmälan har stängt och öppnar igen under höstterminen 2024. 

 

Har du frågor var god mejla för kontakt med ansvarig för valideringen: valideringtolk.stockholm@abf.se