Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad gör en kontakttolk?
Myndigheten för yrkeshögskolan har utgivit en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här!

 

Grundutbildningen till kontakttolk

Ansökan stängd

Aktuella språk start januari 2022 Arabiska – Polska – Persiska – Sorani – Spanska 

Utbildningen kommer att pågå från januari till december 2022.
Den största delen av studierna sker på distans. Observera att det ingår obligatoriska närträffar.
Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sju delkurser.

Under de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader

Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.

Ansökan och Antagning

Vi tar endast emot ansökningar i språken angivna ovan.

Sista ansökningsdatum är 17 december 2021, endast kompletta ansökningar tas emot.
För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess.
Förkunskapstesten äger rum i november månad.

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt. Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt och muntligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Förkunskapstesten datum
November/December

Start
Januari 2022.

Förkunskaper och behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2 / SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket. Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest.

Ansökan

Ansökan för start i september 2022 öppnas inom kort

Vill du hellre skriva ut och skicka in din ansökan fyll i denna blankett
kontakta oss om du har problem med formuläret.

Ofullständig ansökan bearbetas ej.
Sista ansökningsdag för ovanstående språk 17 december 2021.

Frågor?

www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar.
Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.