Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk kan du göra skillnad. På riktigt. Behovet av tolkar i Sverige ökar för många språk, och möjligheterna till arbete efter färdig utbildning är goda. Som kontakttolk är du länken mellan den som inte behärskar det svenska språket fullt ut och det svenska samhället – myndigheter, sjukvård, rättsväsendet och socialförvaltning, till exempel.

Som kontakttolk bidrar du till ett demokratiskt och tillgängligt samhälle, för alla.

Den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och ges under ett år. 

OBS! Det är viktigt att du läser igenom informationen på hela sidan innan du skickar in din ansökan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här! Du kan också läsa mer om yrket och utbildningen på blitolk.nu.

Grundutbildning till kontakttolk

Sen anmälan tas emot fram till och med 11 november.

OBSERVERA Endast kompletta ansökningar med bifogade betyg.
Alla sökande måste genomgå förkunskapstest både skriftliga och muntliga moment.
Skriftligt del genomför på plats hos ABF Stockholm den 17 eller 24 november.
Muntliga provmoment genomförs på distans under perioden 15 och 20 november.

Utbildningen kommer att pågå från januari 2023 till december 2023.
Den största delen av studierna sker på distans. Observera att det ingår obligatoriska 6-7 närträffar mellan Fredag-Söndag på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sju delkurser.

Under de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena och inlämningsuppgifter, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader

Materialavgift 600 kr / delkurs.

Ansökan och antagning

Ansökan

Ansökan är öppen till och med 11 november.
Du behöver styrka din behörighet med betyg.

 

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt och muntligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Förkunskapstest datum

Start
Januari 2023

Förkunskaper och behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2 / SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket. Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest.

Frågor?

Informationsmöte

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen , delta då på ett av våra informationsmöten.

För att få länk, fyll i detta formulär 

 

 

www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontakttolk och när utbildningarna startar.
Kontakta oss på mejl, tolk.stockholm@abf.se eller 08-453 41 30.