Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk kan du göra skillnad. På riktigt. Behovet av tolkar i Sverige ökar för många språk, och möjligheterna till arbete efter färdig utbildning är goda. Som kontakttolk är du länken mellan den som inte behärskar det svenska språket och det svenska samhället – myndigheter, sjukvård, rättsväsendet och socialtjänsten till exempel. Som kontakttolk bidrar du till ett demokratiskt och tillgängligt samhälle, för alla.

Den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och ges under ett år. 

OBS! Det är viktigt att du läser igenom informationen innan du skickar in din ansökan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här! Du kan också läsa mer om yrket och utbildningen på blitolk.nu.

Grundutbildning till kontakttolk

Distansutbildning med fysiska närträffar

Utbildningen kommer att pågå från augusti 2024 till juni 2025.
Den största delen av studierna sker via vår plattform där föreläsningar och övningar äger rum.
Observera att det även ingår sex obligatoriska närträffar, på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, som är 3-4 dagar långa.
Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sex delkurser.

Under de sex delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid vissa undervisningstillfällen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Utbildningen är ej CSN-berättigad

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.
Litteratur införskaffas av deltagaren.

Ansökan och behörighet

Förkunskaper och behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara och du ska kunna styrka med betyg.

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade av UHR
  ( Klicka här för mer information om UHR ).
 • Studier i svenska före 2013: Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare: SV2 / SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket.

Ansökan stängd

Söker du tolkutbildning i något av följande språk:

Mongoliska, engelska, tigrinska, arabiska, spanska, ryska, och turkiska 

Hör av dig via mejl till grt.stockholm@abf.se

Du behöver styrka din behörighet med betyg för att din ansökan ska vara komplett och för att den ska behandlas.

ANSÖKAN STÄNGD
Klicka här för att komma till ansökan

 

Informationsmöte

Nya tider för informationsmöten informeras på hemsidan efter augusti 2024.
Observera att det inte går att anmäla sig via länken nedan.

(Om du är intresserad av att veta mer om tolkutbildning så kan du anmäla dig till informationsmötet.
Klicka på länken här för att komma till anmälan)

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk som testas kallas till ett skriftligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs på plats hos utbildningsanordnaren. Både svenska och tolkspråk testas.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Antagningsbesked skickas ut i slutet av juli.

Förkunskapstest datum

Start
Augusti 2024

Urvalsprocess

Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest

Frågor?

Kontakta oss på
E-post: grt.stockholm@abf.se
Telefon: 08-453 41 30 (Telefontid: Mån-tors 09.30-11.30 )