Vad gör en kontakttolk?

Som kontakttolk kan du göra skillnad. På riktigt. Behovet av tolkar i Sverige ökar för många språk, och möjligheterna till arbete efter färdig utbildning är goda. Som kontakttolk är du länken mellan den som inte behärskar det svenska språket fullt ut och det svenska samhället – myndigheter, sjukvård, rättsväsendet och socialförvaltning, till exempel.

Som kontakttolk bidrar du till ett demokratiskt och tillgängligt samhälle, för alla.

Den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan och ges under ett år. 

OBS! Det är viktigt att du läser igenom informationen på hela sidan innan du skickar in din ansökan.

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en film om Grundutbildning till kontakttolk. Du kan se den här! Du kan också läsa mer om yrket och utbildningen på blitolk.nu.

Grundutbildning till kontakttolk

Utbildningen kommer att pågå från jan 2024 till dec 2024.
Den största delen av studierna sker via vår plattform där föreläsningar och övningar äger rum.
Observera att det även ingår sex stycken obligatoriska närträffar på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, de är 3-4 dagar långa.
Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sex delkurser.

Under de sex delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena och inlämningsuppgifter, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Utbildningen är ej CSN-berättigad

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.
Litteratur införskaffas av deltagaren.

Ansökan och antagning

Ansökan

Du behöver styrka din behörighet med betyg för att din ansökan ska vara komplett och för att den ska behandlas.

Ansökan är öppen och utbildningen startar januari 2024
För att komma till ansökan klicka här

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk som testas kallas till ett skriftligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs på plats hos utbildningsanordnaren. Både svenska och tolkspråk testas.
För att bli kallad till muntligt förkunskapstest måste man erhålla ett godkänt resultat på det skriftliga.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Antagningsbesked skickas ut i början av juli månad.

Förkunskapstest datum

Start
Januari 2024

Förkunskaper och behörighet

Din utbildningsbakgrund ska motsvara och du ska kunna styrka med betyg.

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade av UHR
  ( Klicka här för mer information om UHR ).
 • Studier i svenska före 2013: Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare: SV2 / SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket. Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest.

Frågor?

Informationsmöte

Under hösten kommer vi att genomföra digitala informationsmöten om utbildningen.

Har du frågor eller funderingar kring utbildningen så fyll i formuläret nedan så bjuder vi in dig till dom.

Anmälan informationsmöte Tolkutbildning Jan 2024

 • Under augusti-oktober kommer vi att genomföra informationsmöte.
 • upprepa din e-postadress
 • Ange det tolkspråk du vill tolka till/från svenska

www.blitolk.nu finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontakttolk och när utbildningarna startar.
Kontakta oss på
E-post: grt.stockholm@abf.se
Telefon: 08-453 41 30 ( Telefontid: Mån-tors 09.30-11.30 )