Nyhet Allmän information

2021 års kulturstipendiater utsedda

På ABF Stockholms årsmöte den 28/4 presenterades 2021 års mottagare av stipendier ur ABF Stockholms kulturfond. Stipendier delades ut i kategorierna Årets eldsjäl, Årets cirkelledare och Årets förening.

ABF Stockholm gratulerar och tackar stipendiaterna för sitt viktiga arbete och sitt engagemang. Nedan presenteras de utan inbördes ordning och med respektive motivering.

  • Årets eldsjäl: Mirja Räihä, Aftonskolan.

Under flera år har Mirja Räihä gjort en stor insats genom sitt arbete i Aftonskolan. Hon har med sin starka drivkraft gjort avtryck inom ABF Stockholm och med sin raka kommunikation och med ett tydligt ledarskap ökat engagemanget för fackligt-politiskt arbete i Stockholm.

  • Årets cirkelledare: Birgitta Kahri, konstcirklar och själv aktiv konstnär.

För sitt mångåriga arbete med konstcirklar inom ABF Stockholms öppna studieprogram. Birgitta har aktivt utvecklat konstcirklarna med nya ämnesinriktningar och lett cirklar
bl.a. i att göra collage, olje- och akrylmålning och skiss. Birgitta är en uppskattad cirkelledare bland både nya och gamla deltagare.

  • Året förening: Tensta Hjulsta Kvinnocenter.

För den strävan och deras viktiga arbete med att både möta kvinnor lokalt i området och var de befinner sig i livet, att lyssna och erbjuda meningsfulla aktiviteter. Föreningen startade 1997 och är en förening för kvinnor i lokalområdet. De fungerar som en viktig trygg mötesplats för kvinnor som är isolerade, vill möta andra kvinnor,
umgås, lära sig svenska, gå andra kurser och cirklar, genom samtal och aktiviteter skapas samhörighet med andra kvinnor. Kvinnocenter välkomnar alla kvinnor oavsett ålder och bakgrund och de har en stark strävan och önskan att kunna erbjuda mer till fler medlemmar.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page