Nyhet Allmän information

ABF Stockholm beviljas medel från Svenska ESF-rådet för stöd till ukrainska flyktingar

Sedan krigsutbrotten i Ukraina har ABF Stockholm genomfört och tagit fram flera initiativ för att stödja människor som flytt till Sverige från Ukraina och befinner sig i Sverige under massflyktdirektivet. ABF Stockholm har med lång erfarenhet och ett brett nätverk kunnat bidra på flera olika sätt för att underlätta personernas etablering. Inte minst genom språkundervisning i svenska och engelska, men också genom samhällsorientering samt nära kontakt och samarbete med relevanta föreningar, organisationer och kulturanordnare.

I ett verksamhetsövergripande arbete lämnade ABF Stockholm in en ansökan till svenska ESF-rådet och utlysningen Care, där målet är att bidra till att fler ukrainare som tvingats fly ska få stöd i att etablera sig i samhället och stärkta möjligheter att snabbt komma ut i arbete eller påbörja en utbildning.

– Våra verksamheter har redan engagerat hundratals ukrainska flyktingar. I och med finansieringen kan vi skapa förutsättningar för betydligt fler människor att ta del av de möjligheter som finns i det svenska samhället. Att lära sig ett nytt språk och få tillgång till sitt nya land med allt vad det innebär i form av sociala, kulturella och professionella sammanhang, säger Simon Hansson, verksamhetschef ABF Stockholms folkbildning.

Studieombudsman Mattias Svensson fortsätter:

– Beviljandet på 17 miljoner kronor är ett kvitto på att det arbete ABF Stockholm och våra medarbetare gör, verkligen gör skillnad. Och att vi har kapacitet att göra det i än större omfattning. Detta projekt möjliggör inte bara för oss att göra skillnad för fler individer som går under massflyktsdirektivet. I ett längre perspektiv kommer det också att stärka vår långsiktiga ambition att bidra till ett mer sammanhållet samhälle. ABF Stockholm arbetar oavbrutet för utsatta målgrupper och för att alla människor ska få möjlighet att växa och förverkliga sig själva.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page