Nyhet Allmän information

ABF Stockholm startar projektet Hello, Stockholm!

Studieförbundet ABF Stockholm startar upp det nya projektet Hello, Stockholm! som erbjuder sina deltagare att både lära sig svenska och uppleva Stockholms kultur- och naturliv. Deltagarlistan består till största del av ukrainska flyktingar. 

Den 21 mars välkomnade ABF Stockholm de första deltagarna i våra klassrum på ABF-huset. Totalt 48 deltagarna har anmält sig till det nya projektet Hello, Stockholm! som är finansierat av Länssytrelsen Stockholm inom ramen av tidiga insatser för asylsökande (TIA). I och med massflyktingsdirektivet för ukrainska flyktingar har projektet  även fått in många deltagare från Ukraina. 

 – Projektet är ganska unikt inom studieförbundsvärlden. Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda deltagarna en kombinerad lärandemetod. Tanken är att projektet inte börjar och slutar i klassrummen utan att deltagarna ska få uppleva och upptäcka olika delar av Stockholms rika kultur- och naturliv, säger Antonia Simon, ansvarig projektledare på ABF Stockholm.

Hello, Stockholm! erbjuder även sina deltagare arbetsmarknadsnära insatser i form av kompetensutvecklande kurser, exempelvis inom körkortsteori, datorkunskap eller ledarskap. Deltagarna har inflytande över utformningen av upplägget. 

 – Vi tar givetvis  in deltagarnas önskemål när vi sätter upp schemat. Just den delen om kompetensutveckling ska vara anpassad efter deltagarnas behov och förutsättningar, säger Antonia Simon, ansvarig projektledare på ABF Stockholm.

ABF Stockholm har haft verksamhet för asylsökande och nyanlända sedan 2006 i form av olika projekt och språkkurser i svenska. ABF Stockholm samarbetar med kunniga lärare som har regelbunden kontakt med deltagarna och som ser ett stort behov i att aktivera målgruppen utöver språkkurserna. 

– Språket är den enskilt viktigaste nyckeln för att komma in i ett nytt samhälle. Men att även få hjälp att upptäcka och ta del av olika lokala sammanhang och miljöer, som man annars riskerar att missa, ger en ytterligare dimension till integrationen. Det ger stora mervärden och accelererar hela processen, säger Håkan Wiclander, ombudsman och chef på ABF Stockholm. 

>> Läs mer om Hello, Stockholm
>> Information om Länsstyrelsens utlysning om Tidiga insatser för asylsökande

För mer information – kontakta:

Antonia Simon
Projektledare ABF Stockholm
076-185 76 23
antonia.simon@abf.se

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page