Nyhet Allmän information

ABF Stockholms riktlinjer vid nya coronaviruset – covid-19

Uppdatering

Observera att vår växel stänger kl. 16:00 fredag den 13 mars. 

2020-03-12
Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att det kan ske en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

Stanna hemma om du har symtom
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Verksamheter i ABF Stockholms regi under den närmsta tiden
ABF Stockholm agerar utifrån de aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Se mer information nedan under rubriken Till våra kurs- och föreläsningsdeltagare.

Som alltid i influensatider rekommenderas du:
– att iaktta god handhygien
– använd tvål och handsprit som finns på toaletterna i ABF-huset och våra övriga lokaler.
– undvika att röra vid ansiktet i onödan
– hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk– avstå från att medverka i ABF Stockholms verksamhet på plats i våra lokaler om du känner dig sjuk och det finns risk för att du smittar.

Till våra kurs- och föreläsningsdeltagare
Regeringen har den 11 mars, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten, fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. ABF Stockholms föreläsningsverksamhet  har normalt alltid färre deltagare än 500 deltagare. Större evenemang kommer skjutas fram eller begränsas till max 500 personer.

ABF Stockholms kursverksamhet berörs i dagsläget inte av dessa riktlinjer utan verksamheten fortgår som vanligt.

Vi uppmanar våra deltagare och besökare att stanna hemma om man känner av symtom av feber, hosta, luftvägssymtom.  Även så vid milda symtom. Vi ställer krav på våra cirkelledare att omedelbart sjukanmäla sig om de upplever symtom. Därav kan vi komma att behöva ställa in fler kursträffar än vanligt. Om ett kurstillfälle ställs in kommer vi att erbjuda en ny träff vid ett senare tillfälle.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och kommer att agera i enlighet med regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

________________________________________________________________


2020-03-05

Det nya coronaviruset, covid-19, är ett virus som har drabbat Sverige, dock i en liten omfattning. Symptomen är liknande den vid vanlig influensa och har du inte vistats i drabbade områden eller träffat smittade individer finns det ingen anledning till oro. De som drabbas uppvisar lindrigare symptom och tillfrisknar på egen hand. En mindre del får andningssvårigheter och behöver uppsöka läkarvård. Det är framförallt äldre och personer med bakomliggande sjukdom som kan bli allvarligt sjuka.

Rekommendationer
Som alltid i influensatider rekommenderas du:
– att iaktta god handhygien – använd tvål och handsprit som finns på toaletterna i ABF-huset och våra övriga lokaler.
– undvika att röra vid ansiktet i onödan
– hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
– avstå från att medverka i ABF Stockholms verksamhet på plats i våra lokaler om du känner dig sjuk och det finns risk för att du smittar.

Riskzon för smitta av nya coronaviruset – covid-19
Har du som anställd, deltagare, besökare eller någon i ditt hushåll befunnit sig i ett drabbat område eller haft kontakt med någon som är smittad ska du ta kontakt med sjukvården. Uppvisas symptom kontaktas 1177 för rådgivning. Där kan du också läsa vidare kring vilka åtgärder som behöver vidtas.

För vidare information, rekommendationer och lägesuppdatering hänvisar ABF Stockholm till Folkhälsomyndigheten – läs mer här.<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page