Nyhet Allmän information

Årsmötet flyttas till hösten 2020

ABF Stockholms styrelse beslutade i fredags, den 3 april, att flytta fram ABF Stockholms årsmöte till en senare tidpunkt under 2020.

Beslutet om att senarelägga årsmötet fattades mot bakgrund av den rådande smittspridningen av Coronaviruset, med syfte att säkerställa att onödig smitta undviks och att fullvärdigt årsmöte kan genomföras.

Beslut om nytt datum för årsmötet samt form på mötets genomförande kommer att fattas av styrelsen på kommande styrelsemöte den 1 juni. Mer information kommer att sändas ut med särskilda instruktioner till anmälda ombud.

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page