Nyhet Allmän information

Call to action: En temavecka mot våldet

Det pågående våldet rubbar tryggheten i vår vardag och påverkar de flesta människor. Det är nog nu. Låt oss tillsammans kraftsamla och mötas för att stå upp mot våldet. 

Vecka 49 arrangerar ABF Stockholm temaveckan Call to action, där vi kommer att låta olika perspektiv belysa en gemensam fråga: vad kan civilsamhället göra för att motverka våldet?

Programmet börjar sätta sig och dagarnas olika teman är spikade. Ett stort antal relevanta organisationer och aktörer har visat intresse och kommer att delta i presentationer, panelsamtal och andra samtal.

OBS! Fler och mer detaljerade programpunkter publiceras löpande, här och i våra sociala medier. Ändringar kan förekomma!

Måndag 4 december  

INSTÄLLT! Våldets påverkan på samhället
Seminarium och panelsamtal tillsammans med Varken hora eller kuvad och ROKS

Vilka effekter och konsekvenser ser vi av det ökade våldet? Vilken påverkan har det på unga, på kvinnor och på framtida generationer? 

Medverkande:
Amineh Kakabaveh, ordförande Varken hora eller kuvad
Jenny Westerstrand, ordförande ROKS
samtalet leds av Calle Nathanson, studieombudsman ABF Stockholm

Vad är det för fel på männen? Katasalen kl.18:00-20:00

Det pågående våldet rubbar tryggheten i vår vardag och påverkar de flesta människor. Det är nog nu. Tillsammans kraftsamlar vi och möts upp för att stå upp mot våldet. Vecka 49 arrangerar ABF Stockholm temaveckan Call to action, där vi kommer att låta olika perspektiv belysa en gemensam fråga: vad kan civilsamhället göra för att motverka våldet?

Måndag 4 december hålls ett panelsamtal mellan organisationerna MÄN och KSAN under rubriken Vad är det för fel på männen? När 83 procent av alla våldsbrott begås av män behöver vi agera. Vi behöver utmana och i grunden förändra definitionen av begreppet manlighet, omkullkasta normer och orka blicka framåt. Men hur, och mot vad?

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet. Deras målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

MÄN, startade som en rörelse byggd på mäns frustration kring mäns våld. Med tiden förvandlades Manliga nätverket till den ideella organisationen MÄN, som under åren utvecklat stor kompetens och välkända metoder inom våldsförebyggande arbete. Idag är MÄN en erkänd feministisk aktör, vars ideologiska kompass präglas av en hård blick på strukturer som bidrar till mäns våld och en mjuk ton i mötet med män som individer.

Medverkande
Maria Ljuslin, kanslichef KSAN
Shahab Ahmadian, ordförande MÄN

Samtalsledare: Nathan Hamelberg, kulturskribent med en bakgrund som metodutvecklare på föreningen MÄN, med fokus på förebyggande av destruktiva killnormer och våld bland unga.


Tisdag 5 december 

Hur kan civilsamhället bidra till att vända våldsutvecklingen? Katasalen kl.18:30-20:30
Seminarium och panelsamtal tillsammans med NOD, BRÅ, Fryshuset och Utbildningsförvaltningen

Samhället behöver gå samman och gemensamt agera för att minska det dödliga våldet. Men hur gör vi det tillsammans med våra gemensamma kraft på effektivast sätt och vilka möjligheter och gemensamma processer finns? 

Skolan är en viktig arena för att förebygga våldet. Hur tryggar vi våra unga och håller dem borta från den rekrytering in i gängkriminalitet? 

Medverkande:
Jeremija Isakovic, projektledare NOD
Mesir Taki, handläggare GVI-strategin på BRÅ
Susanne Tidestrand, samordnare för våldsprevention på Utbildningsförvaltningen
samtalet leds av Anna Ekström, ordförande ABF Stockholm

Hej, jag heter Ali! Palmesalen kl. 19:00-19:45
Författarföreläsning med KRIS om att komma ur gängkriminalitet
Medverkande:
Ali Reuanen, författare

Onsdag 6 December 

Lokalt motstånd och organisering mot våldet Katasalen kl 18:30-20:30
Presentationer, poesi, seminarium och panelsamtal med Alexandra Pascalidou, Folkets Husby, Kollektiv Sorg och Rädda Barnen

Det pågående våldet rubbar tryggheten i vår vardag och påverkar de flesta människor. Det är nog nu. Tillsammans kraftsamlar vi och möts upp för att stå upp mot våldet. Vecka 49 arrangerar ABF Stockholm temaveckan Call to action, där vi kommer att låta olika perspektiv belysa en gemensam fråga: vad kan civilsamhället göra för att motverka våldet?

Missa inte Alexandra Pascalidou, journalist och författare, i denna unika presentation och genomgång av hennes 30-åriga arbete på ämnet, som sen följs upp av poeterna Alexander Zadruzny och Ramatoulie Gabbidon från Kollektiv Sorg.

Sedan följer ett panelsamtal under rubriken: ”Lokalt motstånd och organisering mot våldet”. Hur skapar man trygghet i områden där trygghet saknas? Hur erbjuder civilsamhällesorganisationer stöd till de drabbade? Hur utnyttjas lokalsamhällets krafter och resurser? Vad är det som saknas?

Folkets Husby berättar om sin trygghetsundersökning Communityperspektiv på kriminalitet och utsatthet. Rädda Barnen, presenterar satsningen ”På Lika Villkor” som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Kollektiv sorg, berättar om sitt arbete och deras initiativ för att adressera den akuta krisen runt gatuvåldet och skjutningarna i Sverige.

Medverkande i panelen:
Alexander Zadruzny, Kollektiv Sorg
Soar Ali, processledare ”På lika villkor”, Rädda barnen
Alexandra Pascalidou, journalist och författare
Emma Ström, processledare Folkets Husby

Samtalsledare: Calle Nathanson, ABF Stockholm.

Torsdag 7e december

Våld i hederns namn och metoden ”Rum för stöd: ett liv fritt från våld”
Feministisk våldskunskap i teori och praktik. 
– Palmesalen kl 18:00-18:45
Presentation och samtal med Terrafem

Bernardita Núñez startade Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst, Terrafem, år 2000. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem, en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De bedriver idag bland annat en rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk, en juristjour och skyddsboende och är en feministisk organisation som, i likhet med FN, anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen, en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män.

Medverkande:
Åsa Eldén, sociolog och forskare på Uppsala Universitet
Bernardita Núñez, Generalsekreterare på Terrafem


Film: Vänd oss inte ryggen Palmesalen kl 19:00-20:00
Filmvisning och samtal/workshop tillsammans med Fryshuset
Medverkande: Maria Bolme, Fryshuset

Hur är det att se sitt barn radikaliseras – filmvisning och samtal.

Torsdagen 7 december visas den animerade kortfilmen Vänd oss inte ryggen, som bygger på intervjuer med föräldrar vars barn är aktiva i nynazistiska grupper – om skammen, skulden och varför de tror att det blev som det blev. Möt Maria Bolme, filmare och samhällsvetare, som arbetar med ett demokratifrämjande projekt på Fryshuset i samtal om riskfaktorer och hur vi kan skapa skyddsfaktorer mot polarisering. 


<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page