Nyhet ELVIRA, Pressmeddelande

ELVIRA Kunskapsutveckling beviljas 11 miljoner från svenska ESF-rådet för att fortsätta stötta ukrainska flyktingars etablering i Sverige 

Sedan januari har ABF Stockholm drivit det ESF-finansierade projektet Ukraine Competence Program (UCP) i syfte att underlätta ukrainska flyktingars etablering i det svenska samhället. Projektet beviljas nu ytterligare medel och förlängs till och med 31 mars 2024. Från och med 1 oktober bedrivs projektet av ABF Stockholms dotterbolag ELVIRA Kunskapsutveckling.  

ABF Stockholm och ELVIRA Kunskapsutveckling har lång erfarenhet och omfattande kompetens inom vad som krävs för att stötta nyanländas, inte enbart ukrainska flyktingars, etablering i det svenska samhället. Ytterligare finansiering till vårt projekt Ukraine Competence Program bevisar att det finns förtroende för den verksamhet som vi driver och att vi är en viktig aktör för denna utsatta målgrupp, säger Calle Nathanson, studieombudsman och koncernchef på ABF Stockholm.  

Ukraine Competence Program är ett initiativ som riktar sig till de människor som har tvingats fly det krigsdrabbade Ukraina och befinner sig i Sverige under massflyktsdirektivet. Programmet har ett starkt arbetsmarknadsfokus där deltagarna i programmet tilldelas en karriärvägledare som stöttar, motiverar och hjälper deltagarna att under programmets gång få jobb, praktik eller påbörja en relevant utbildning. I kombination med kompetensstärkande yrkeskurser, yrkesinriktade språkkurser, samhällsorienteringskurser eller hälsofrämjande aktiviteter får deltagaren rätt verktyg för att etablera sig i samhället och komma närmare självförsörjning. Ukraine Competence Program tror på att det breda utbudet av insatser och att en kombination av dessa är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt program som leder till konkreta resultat och självförverkligande hos deltagarna. 

En undersökning genomförd av Lysio Research på uppdrag av Ukraine Competence Program visar att 8 av 10 deltagare ser en framtid i Sverige och att nästan 7 av 10 känner sig bättre rustade att söka och få ett jobb i Sverige efter att ha deltagit i programmet. Dessa siffror stärker faktumet att programmet är betydelsefullt för deltagarna och att verksamheten ger resultat som är nödvändig för Sveriges integration.

 Med denna finansiering har vi möjligheten att fortsätta vårt viktiga arbete för ukrainarna. Hittills har Ukraine Competence Program hjälpt över 800 deltagare genom språkundervisning, karriärvägledning, kurser om den svenska arbetsmarknaden, samhällsorienteringskurser och hälsofrämjande aktiviteter. Samtliga insatser har lett till att fler känner sig som en del av det svenska samhället och ser en framtid i Sverige, vilket vi är oerhört stolta över, säger Henrik Thörnqvist, VD på ELVIRA Kunskapsutveckling. 

 Valeriia Sefibekova, deltagare i programmet, berättar om hennes upplevelse och förväntan på Ukraine Competence Program:  

– Ukraine Competence Program har varit oerhört viktigt för mig och min personliga utveckling i Sverige. Jag har lärt mig svenska och mycket mer om det svenska samhället i stort. Att Ukraine Competence Program fortsätter känns hoppfullt! Jag är redo att utvecklas professionellt och det känns bra att veta att jag får stöd och hjälp av UCP:s karriärvägledare. 
 
Tetiana Marushchak, deltagare i programmet, fortsätter:  

För mig betyder det jättemycket att jag kan fortsätta träffa min karriärvägledare. I nuläget arbetar jag på Gröna Lund vilket inte alls är inom mitt yrkesområde. Jag vill nu hitta ett jobb inom min bransch och därför behöver jag en karriärvägledare som hjälper mig att navigera i den svenska arbetsmarknaden. 

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page