Nyhet Pressmeddelande

ELVIRA Kunskapsutveckling godkänns som leverantör till rusta och matcha 2  

Sedan mars 2020 har ABF Vuxenutbildning Göteborg AB varit leverantör till Arbetsförmedlingens matchningstjänst rusta och matcha. ABF Vuxenutbildning Göteborg AB erbjuder tjänsten på flera orter i södra Sverige. Nu godkänns ABF Stockholms dotterbolag ELVIRA Kunskapsutveckling som underleverantör till ABF Vuxenutbildning Göteborg AB och därmed erbjuds rusta och matcha 2 även i Stockholmsområdet. 

ELVIRA Kunskapsutveckling har framstående erfarenhet och omfattande kompetens av att bedriva arbetsmarknadsinriktade projekt där man utgår från Arbetsförmedlingens rusta och matcha-modell. Denna verksamhet har varit framgångsrik och bevisat att våra tillvägagångssätt fungerar och att vi hjälper personer att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden genom jobb eller utbildning. Att vi godkänns som underleverantör till ABF Göteborg är ett stort steg för oss då vi nu kan hjälpa ännu fler arbetssökande mot en bättre framtid, säger Henrik Thörnqvist, VD på ELVIRA Kunskapsutveckling.  

Rusta och matcha 2 är en tjänst som ämnar att stötta individer som har varit arbetssökande under en längre tid. Deltagarna tilldelas en karriärvägledare som stöttar, handleder och motiverar individen till att söka jobb eller hitta en relevant utbildning som leder till arbete i framtiden. I kombination med kompetensutvecklingskurser, stöd i jobbsökande, motivationshöjande workshops och andra arbetsrelaterade aktiviteter får deltagaren rätt verktyg för att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Calle Nathanson, studieombudsman och koncernchef för ABF Stockholm, tillägger: 

Som idé-och värdeburen organisation är rusta och matcha en självklar del av vår verksamhet. På detta sätt kan vi bidra till att stärka individers egenmakt och framtidstro. Något som är extra viktigt just nu med tanke på det osäkra samhällsläge vi befinner oss i både ekonomiskt och politiskt.  

ELVIRA Kunskapsutveckling har i flera år arbetat med att stötta arbetssökande i olika format. Dels genom Arbetsförmedlingens tidigare matchningstjänst Stöd och matchning och dels genom att erbjuda privatpersoner kompetensutvecklande kurser under coronapandemin. Rusta och matcha 2 är därför en passande och självklar utökning av ELVIRA Kunskapsutveckling.

Om ELVIRA Kunskapsutveckling 
ELVIRA är ett helägt dotterbolag, och en del av ABF Stockholm, som erbjuder kombinerade tjänster och utbildningar. Vi möter befintliga och framtida behov i samhället, i organisationer och för individer i verksamhetsområdena integration, arbetsmarknad och kompetens

Som idéburet företag vet vi att det livslånga lärandet är en källa till energi, glädje och hållbar kompetens. Vi stärker individen, väcker lust inför nya insikter och erbjuder konkreta metoder där kunskaperna direkt kan användas i vardagen.  

Våra mål är samhällsnyttiga – eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. Vi utgår från folkbildningens människosyn och metodik, där jämlikhet och demokrati utgör de yttersta fundamenten i vår värdegrund. Därför värnar vi om alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter samt arbetar aktivt mot olika former och grader av diskriminering. 

<< Tillbaks till nyhetssidan
Translate this page